Beküldő: admin | 2011. 08. 08., h – 18:30

Az iskolai könyvtárak sokoldalúak, sokféleképpen támogatják az iskola tanulóit, pedagógusait. Tudjuk és hisszük, hogy hatékony, életközeli és gyerekbarát iskola nincsen jó könyvtár nélkül. Arra törekszünk, hogy könyvtári szolgáltatásainkkal és könyvtár-pedagógiai módszereinkkel hozzájárulhassunk a gyerekek és fiatalok neveléséhez, oktatásához és kulturális szórakozásához. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai könyvtárakban rejlő lehetőségek minél szélesebb körben ismertek legyenek, hasznosuljanak, szerves részét képezzék az intézmények oktató és nevelő munkájának.

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja keretében arra törekszünk, hogy széles körben hívjuk fel a figyelmet sikereinkre, lehetőségeinkre, problémáinkra. Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete (IASL) minden évben egy szlogenben emeli ki az iskolai könyvtárak egy fontos jellemzőjét. Így 2011-ben világszerte következő állításra helyezzük a hangsúlyt:

Az iskolai könyvtár:
életre nevel!

School Libraries
Empower Learners for Life

Az iskolai könyvtár az életre nevel, mert

  • megtanít tájékozódni az információk tengerében
  • megmutatja, hogyan működnek a könyvtárak
  • támogatja az önálló tanulást
  • nem akar mindent készen a tanulók fejébe önteni
  • támogatja az egyéni munkát és az együttműködést is
  • irodalmi élményeket nyújt
  • a könyveken, egyéb forrásokon keresztül sok minden megtudható a világról és magunkról
  • a korszerű technikai eszközök használatán keresztül is segíti az információkeresés elsajátítását

  •  

Az IASL kezdeményezésére 1999 óta a világ egyre több országában ünneplik az Iskolai Könyvtári Világnapot. Az iskolai könyvtárosok kreativitása és a gazdag programok iránti nagy érdeklődés hatására a világnap 2008-tól nemzetközi hónappá nőtte ki magát.

Ehhez a kezdeményezéshez Magyarországról a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola csatlakozott először 2002-ben. Kezdeményezésükhöz egyre több magyar iskolai könyvtár csatlakozik. A Könyvtárostanárok Egyesülete természetesen ebben az évben is csatlakozik.

Arra bíztatunkmindenkit, hogy tegyen hasonlóképpen.

A nemzetközi hónapról, a csatlakozásról, a pályázatokról tájékozódjon a hivatalos magyar honlapon: www.ktep.hu és az iskolai könyvtár honlapján: http://www.vorosmarty-debr.extra.hu/konyvtar.html

 

 

Budapest - Debrecen, 2011. szeptember 9.

Seressné Barta Ibolya
könyvtárostanár
Dr. Széles Dezsőné
igazgató
Szakmári Klára
elnök
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Debrecen

Könyvtárostanárok
Egyesülete