Beküldő: admin | 2010. 06. 11., p – 19:09

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) kezdeményezésére 1999 óta a világ egyre több országában ünneplik az Iskolai Könyvtári Világnapot. Ehhez a kezdeményezéshez - melynek célja, hogy az iskolai könyvtárakra, azok sikereire és problémáira irányítsa a figyelmet -  Magyarország 2002-ben csatlakozott. Az iskolai könyvtárosok kreativitása és a gazdag programok iránti nagy érdeklődés hatására a világnap 2008-tól nemzetközi hónappá nőtte ki magát.

Az IASL minden évben egy szlogenben emeli ki az iskolai könyvtárak egy fontos jellemzőjét. Így 2010-ben a következő állításra helyezzük a hangsúlyt:

 Sokféleség, kihívás, rugalmasság

Az iskolai könyvtár mindenre képes!

Diversity Challenge Resilience: School Libraries Have it All

 

Ebben benne van, hogy iskolai könyvtáraink nagyon sokfélék. Sokféle iskolatípusban, különböző tárgyi és személyi feltételek között működnek, sokféle elvárásnak kihívásnak kell megfelelniük. A kihívások kettősek: Részben a működési feltételekre vonatkoznak, hiszen a statisztikákból, könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatokból tudjuk, hogy ma Magyarországon nagyon kevés iskolai könyvtár rendelkezik az (állomány)fejlesztéshez szükséges költségvetéssel, egyre több helyen egyre kisebb óraszámban alkalmaznak könyvtárostanárt. A kihívások egy másik körét képviselik a használó tanulók és pedagógusok igényei. Azokban az iskolákban, ahol az oktatás valóban az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a kompetenciafejlesztést tűzi ki célul, az iskolai könyvtárra és szolgáltatásaira, a kölcsönzéstől, a könyvtári órákon át a projektek támogatásáig nagy és olykor nagyon speciális igények, kihívások munkáltatják a könyvtárostanárt.

Az iskolai könyvtárak, iskolai könyvtárosok viszont rugalmasak, a használóik érdekében szinte mindenre képesek. Ezt bizonyítják az elmúlt évek világnapi eseményei is.

Csatlakozzon Ön is az eseménysorozathoz!

Csatlakozni sokféle programmal, tevékenységgel lehet. Ezek közül külön felhívjuk a figyelmet a hazai és nemzetközi együttműködésben megvalósuló párbeszédekre, eseményekre. Indíthatunk közös projektet testvériskoláinkkal, de kereshetünk partnert a hazai és a nemzetközi világnapi honlapon a korábbi években csatlakozók között is. Továbbá programokat szervezni nemcsak a gyerekeknek, hanem tanárkollégáinknak, újságíróknak, politikusoknak is lehet. Ezen a napon az utóbbiak is különösen fontosak, hiszen a tanulók, pedagógusok ismerik legjobban munkánkat, de szükségünk van mások támogatására is. Ez a nemzetközi esemény jó alkalom a figyelemfelhívásra, kapcsolatfelvételre is.

Kérünk mindenkit, aki az előző években már csatlakozott vagy ebben az évben szeretne csatlakozni hozzánk, regisztráljon a hivatalos magyar oldalon a 2010-es csatlakozás a világnaphoz menüpontban. (A honlapon be kell jelentkezni, majd azután válik elérhetővé a menüpont.)

Lázárné Szanádi Csilla
könyvtárostanár,
a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke

 

         

 

 

A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtára, valamint az iskola diákjai és pedagógusai fordulnak Magyarország iskoláinak könyvtáraihoz, könyvkiadókhoz, az iskolák és óvodák diák- és tantestületéhez

 

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-ben intézett felhívást az Nemzetközi Iskolai Könyvtári Nap megszervezésére. Erre 1999. október 18-án került sor. 2008 óta október hónap lett az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja, melyet évente más-más szlogennel hirdetnek meg. Ebben az évben

Sokféleség, kihívás,
rugalmasság

Az iskolai könyvtár
mindenre képes!

Ezen a napon a világ különböző iskoláiban a diákok, a tanárok, a szülők, az iskolafenntartók, az önkormányzati képviselők, a sajtó stb. számára szervezett programokkal irányítják rá a figyelmet az iskolai könyvtárakra, melyek fontos szerepet töltenek be az információszerzés és feldolgozás módszereinek megtanításában, hogy azután az egész életen át történő tanulás, a szüntelen megújulás nélkülözhetetlen eszközeivé váljanak. Ezt a törekvést az Európai Unió is támogatja.

Az iskolai könyvtár a család után - vagy helyett - teremt lehetőséget az információs társadalommal való ismerkedésre, és a szellemi munka szépségeinek ízlelgetésére. Mindemellett hátrányokat kompenzáló és közösségformáló erő.

Nemzetközi összefogással, mások tapasztalatainak, ötleteinek megismerésével a mi munkánk is eredményesebbé, közös projektek végzésével pedig sokkal érdekesebbé válhat.

Várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy fontos számára a jövő nemzedékének nevelése, élményhez juttatása ezen a területen. A világ számtalan országának iskolai könyvtárai kapcsolódtak már be, és ez a kör minden évben bővül. Külön öröm, hogy határon túli magyar iskolák is aktív résztvevői, koordinálói (pl. Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kassa) a programoknak.

A résztvevő iskolai könyvtárak visszajelzései alapján sikeres, érdekes, hasznos programokat szerveztek a kollégák, és kialakult magyarosított elnevezése is: Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja.

Kérünk mindenkit, aki az előző években már csatlakozott vagy ebben az évben szeretne csatlakozni hozzánk, regisztráljon a magyar honlapon: www.ktep.hu

Amennyiben problémát jelent a regisztráció, akkor az elérhetőségünk:

  • Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtára, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.
  • Programfelelős neve: Seressné Barta Ibolya (biboly.s 'kukac' gmail.com)

Egyúttal megköszönjük mindazon kollégáknak a munkáját, akik évek óta rendkívül érdekes programokkal kapcsolódnak a felhívásunkhoz.

Milyen tevékenységeket javasol az IASL?

Készítsenek a diákok könyvtári újságot, tervezzenek emblémát, logót, könyvjelzőt, plakátot. Készítsenek a diákok riportot szülőkkel, tanárokkal, diákokkal arról, hogyan változott az iskolai könyvtár az évek során, milyen élményeik vannak. Esetleg fotókiállítás szervezése. Publikálják a rendezvényeket az iskola weblapján, s ennek elérhetőségét küldjék el az IASL e-mail címére, hogy a világhálón összegyűjtve bárki könnyen rátalálhasson. Vegyék fel a kapcsolatot pl. e-mailben a világ különböző országainak iskolai könyvtáraival, diákjaival, és működjenek együtt valamilyen témában. Keressenek szponzorokat, szervezzenek a szülők, képviselők újságírók számára könyvtári nyílt napokat, tájékoztassanak az elért eredményekről, és tárják fel, hogy mi hiányzik. Szakmai tapasztalatcserék iskolai könyvtárosok számára.

Ez csak néhány ajánlás, melyhez – a tapasztalatok alapján a magyar iskolai könyvtárosok - számtalan más programot tudnak még javasolni és megvalósítani. Érdemes böngészni az alábbi oldalakat:

Az első évben egyedül indultunk, azóta bővült a „családunk”, „terebélyesedett a fa”. Reméljük, hogy ebben az évben még többen fogjuk Magyarországot képviselni és felhívásunkhoz sokan csatlakoznak.
Ebben az évben szeretnénk egy óriási iskolai könyvtári albumot létrehozni, ahová várunk minél több iskolai könyvtárról egy-egy jellegzetes képet. A fotókat a vorosmarty13@gmail.com címre várjuk .jpg formátumban, valamint néhány szavas leírást a könyvtárról (név, cím, könyvtáros neve, egyéb jellegzetesség) Mutassuk meg az iskolai könyvtárak sokféleségét, pozitív és negatív példákat is.

Várjuk továbbá azokat az ötleteket, programokat, amelyek a szellemi tulajdon védelméről szólnak, hiszen a könyvtárban kiemelten nevelhetjük erre a szemléletre a diákokat. A weblapunkon szeretnénk ezt is összegyűjteni és közkinccsé tenni.

A Könyvtárostanárok Egyesülete is szárnyai alá vette ezt a programot, és az egyesület segítségével tavaly már egészen széles sajtóvisszhangot is kapott a program.

Az egyesület kezdeményezésére újra meghirdetésre kerültek pályázatok, melyekről a http://www.ktep.hu oldalakon lehet további információkat szerezni.

A rugalmas és sokszínű programokhoz sok sikert kívánunk! Hiszen tudjátok: a könyvtár (és a könyvtáros) sok mindenre képes!

Debrecen, 2010. szeptember 5.

Dr. Széles Dezsőné
Igazgató
Seressné Barta Ibolya
Könyvtárostanár
Iskolai könyvtári szakértő

Iskolai könyvtárak 2010-ben

Közzétették:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Magyar Olvasástársaság
ISZE

Csatolmányok