Beküldő: admin | 2021. 03. 14., v – 16:51
infografika

A 2020 tavaszi digitális tanrend alatt egyesületünk közreadott egy ötletgyűjteményt az iskolai könyvtári szolgáltatásokról és tevékenységekről. (Ez lentebbről letölthető.) Az újabb digitális tanrend szükségessé teszi, hogy az azóta szerzett tapasztalatokat is beépítsük, és további segítséget nyújtsunk.

A listát folyamatosan bővítjük.

Tartalomjegyzék

 

Az iskolai könyvtár nyitva van

Egy könyvtár lehet nyitva a fizikai térben és az online térben is. Időben eltolva és egyszerre is. A könyvtár akkor van nyitva, ha szolgáltatást nyújt. Ez tágan értelmezve a legtöbb könyvtár esetében 7/24, hiszen egy online katalógus és egy honlap is szolgáltatás. Szűkebb értelemben a könyvtár akkor van nyitva, amikor könyvtárosa(i) személyes közreműködést és/vagy jelenlétet igénylő szolgáltatásokat nyújtanak, vagyis közvetlenül segítik az olvasókat. Nagyon sok szolgáltatás átvihető, működtethető az online térben is, és/vagy az olvasókkal való fizikai találkozás nélkül. Ez az oldal számos ilyenhez ad ötletet.

A nyitvatartásban fontos, hogy kiszámítható, rendszeres, ismerhető időpontja legyen. Azt javasoljuk, hogy az iskolai könyvtáraknak legyen online nyitvatartása is. Ez legyen látható a honlapján, az iskola honlapján, a hírlevelekben, a közösségi médiafelületeken, és időről időre közvetlen e-maileken keresztül is jutassuk el az iskolai közösséghez.

Online nyitvatartás alatt a legtöbb szolgáltatás nyújtható egy kicsit más formában. Ezekről ezen az oldalon bővebben írunk. Pl.:

 • tájékoztatás
 • kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás
 • házi feladat, iskola feladatok megoldásának támogatása
 • beszélgetés
  • Ahogyan a személyes találkozást lehetővé tevő időkben, most is szüksége van a diákoknak, a kollégáknak arra, hogy "csak" egy kis beszélgetésre betérjenek az iskolai könyvtárba, mert unatkoznak, mert örömük van, mert bánatuk van...

Hogyan tarthatunk online nyitva?

 • telefonon: Ebben az időpontban, lehetőleg erre a célra deklarált telefonszámon mindig válaszolunk.
 • e-mailen: Ebben az időpontban gyorsan menjen a válasz.
 • chaten, videóchaten: Ebben az időpontban, lehetőleg erre a célra deklarált chat cím(ek)en mindig válaszolunk.
 • online/virtuális tanteremben:
  • Az iskola használ már tanulás támogató digitális platformot. Pl.: Google Classroom, MS Teams, Kréta DKT (Digitális Kollaborációs tér)
  • Ezen belül hozható létre "tanterem" az iskolai könyvtárnak.
  • Az ide való bejutás:
   • hozzárendeljük az összes diákot és pedagógust vagy
   • beiratkozás szükséges: vagyis az érdeklődők jelzik a könyvtárostanárnak, hogy szeretnének az iskolai könyvtár olvasói lenni online is, és ő felveszi őket az iskolai könyvtár "tanterembe".
  • Ezek a rendszerek iskolán belüli biztonságos felületet nyújtanak a chatelésre, videóhívásra, fájlok megosztására.
  • Ha a könyvtáros nyitvatartási időben jelen van ott, akkor valós idejű kommunikáció folyhat.
 • Az online nyitvatartást szükséges az iskola, a diákok digitális órarendjéhez igazítani.

 

Élő online tájékoztatás

A technikai fejlődéssel egyre elterjedtebb a csevegőszolgáltatásokba beépített videóhívás és a képernyőmegosztás lehetősége is. Ezek most a járványhelyzetben különösen hasznosak, hiszen hatékonyabbá tehetik az online tájékoztatást, de hosszú távon is megtartásra, bevezetésre érdemesek. Az élőbeszéd és a képernyőmegosztás lehetősége hatékonnyá teszi az olvasói kérdésekre való válaszadást legyen szó iskolai kollégáról, diákról, szülőről.

Az OPKM által webinárium keretében bemutatott szolgáltatás iskolai könyvtárakban is hasznos. Ha az iskolai könyvtáros a könyvtárban van, akkor a teljes könyvtári állománya is növeli a szolgáltatást. Ha otthonról nyújtja a szolgáltatást, akkor az online források (és a saját könyvtár) állnak rendelkezésre.

Bővebben:

Dömsödy Andrea (összeáll.): Távkönyvtáros - Képernyőmegosztással támogatott online tájékoztatás. Bp., OPKM, 2020.10.22., URL: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=529 Utolsó letöltés: 2021.03.14.

 

Kölcsönzés

Digitális tanrendben, amikor az iskolai könyvtár terei zárva vannak kézenfekvő lehetőség, hogy amit lehet, online információforrások segítségével vagy digitális másolatban szolgáltatunk. De

 • van, ami nem érhető el online,
 • van, amit nem tudunk digitalizálni,
 • van amikor már nem akar az olvasó a képernyőn olvasni.

Amennyiben arra van lehetőség, hogy a könyvtáros be tud menni a iskolai könyvtárba, akkor többféleképpen kölcsönözhet a járványügyi előírásokat betartva. Ezek megszervezése során figyelmbe kell venni az éppen érvényes országos és intézményi járványügyi korlátozásokat, a könyvtár fizikai és anyagi lehetőségeit. A lehetséges idősávokat az igényeknek megfelelően kell megállapítani, de úgy, hogy a szolgáltatásban közreműködöket ne terhelje aránytalanul és plusz költséget ne okozzon. A lehetőségek:

 • olvasói átvétel:
  • ingyenes megoldások:
   • ablakon át,
   • portán keresztül,
   • szabad térbe kitelepített átvevőpont,
  • költséget igénylő:
   • csomagátvevő szekrény,
 • kiszállítás:
  • ingyenes megoldások:
   • önkéntes futárok (iskolai dolgozók, szülők, közösségi szolgálatos diákok, civil szervezetek...),
   • támogató futárszolgálat,
  • költséget igénylő:
   • futárszolgálat, csomagküldő szolgáltatás,
   • posta.

A költségvonzattal járó szolgáltatások működtetéséhez fenntartói támogatás szükséges.

Online tanítás

A digitális tanrendben különösen nagy hangsúly van a diákok önálló tanulásán és a forrásalapú tanulási képességeiken. Ezek része, feltétele az információs műveltségük, melynek fejlesztése kiemelt könyvtárpedagógiai, könyvtárostanári feladat. Ebből következően a digitális tanrendben meg kell találni azokat a tanítási formákat, melyekkel a tanulás leghatékonyabban támogatható. Ezt sokféleképpen tehetjük.

Formái:

 • önállóan megoldandó zárt végű feladatok:
  • pedagógusi értékelést nem igényelnek,
  • visszajelzésre sem adnak módot,
  • pl.: LearningApps, WordWall és feladattípustól, beállításoktól függően: Redmenta, Google Forms, Moodle,
 • önállóan megoldandó nyílt végű - visszaküldendő feladatok:
  • a nyílt végű feladatokba már alternatív megoldások, kreativitás is belefér, így érdekesebbek, fejlesztőbbek tudnak lenni,
  • működhet egyszerű e-mailben visszaküldős, vagy fájlbegyűjtős alkalmazásban,
  • vagy olyan feladatlapos, e-learning rendszerekben, melyek a kézi értékelést is lehetővé teszik,
 • videós tananyagok - előre felvett oktatóvideók (sajátok vagy publikusak),
 • programozott tananyagok - a tananyag önálló feldolgozását segítő interaktív elektronikus tananyagok,
 • webcast - élő online előadás, a végén kérdéslehetőséggel:
  • gyakorlott, motivált könyvtárhasználók esetén,
  • önálló feladat bevezetéseként,
 • webinárium - online interaktív foglalkozás:
  • a könyvtárhasználat gyakorlati jellege miatt ajánlott,
  • a gyakorlati jelleg miatt nagyobb csoportban való alkalmazásához a diákoktól IKT jártasság szükséges,
  • kezdőknek, bonyolultabb feladatokhoz és IKT-ban kevésbé járatos diákokkal a kiscsoportos (3-5 fős) megoldás javasolt.
   • Meggondolandó, hogy ezekben az esetekben a több pl. 15 perces kiscsoport foglalkozás hatékonyabb, mint egy 45 perces 20-30 diákkal.

Bővebben:

Bakó Katalin - Dömsödy Andrea: Webináriumi sorozat könyvtáros(tanár)oknak. Az OPKM új szakmai szolgáltatása. In: Könyv, könyvtár könyvtáros, 2020. 4. sz., 25-34. p. URL: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00327/pdf/EPA01367_3K_2020_04_025-034.pdf Utolsó letöltés: 2020.06.24.

Dömsödy Andrea: Webinárium - online óra, akár könyvtárhasználati is. (OPKM iskolai könyvtári webinárium 13.) Bp., OPKM, 2020. URL: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=491#13 Utolsó letöltés: 2021.03.14.

Iványiné Nagy Kinga: Az első e-learninges tananyagom - Oppia segítségével. In: Iványiné Nagy Kinga: Kingárium. Könyvtári kreatívkodásaim. Szombathely, Iványiné Nagy Kinga, 2020.05.13. URL: https://kingarium.blogspot.com/2020/05/az-elso-e-learninges-tananyagom-oppia.html Utolsó letöltés: 2021.03.14.

 

Könyvtárhasználati feladatok, oktatóanyagok, segédletek

Önálló kötelező és választható feladatok és tanítási órák, projektek részei is lehetnek a különböző online felületeken elérhető feladatok. A kiválasztásnál vagy akár készítésnél mindig szem előtt kell tartani, hogy a tanított, gyakoroltatott tananyag mennyire életszerű, hasznos, értelmes a diákok számára. Törekedjünk olyat kínálni a diákoknak, mely a tanulásukat, kikapcsolódásukat valóban támogatja, melynek nem elsősorban az a célja, hogy valamilyen könyvtárhasználati tudást elsajátítsanak, hanem az, hogy valamilyen információhasználati tudást "élesben" egy minél valósabb problémahelyzetben alkalmazzanak. Az alkalmazás során pedig ahhoz segítséget kapjanak. Ennek egy módja, hogy a diákok a megoldandó bármilyen témájú feladathoz segédleteket vagy élő segítséget kapnak a könyvtárostanártól. Vagyis pl. miközben egy történelmi feladatot oldanak meg részfeladatként kapnak rávezető keresési feladatsort és egy keresési és egy hivatkozási segédletet. Elakadás esetén pedig élőben is kérdezhetnek a könyvtárostanártól. Ennek feltételei:

 • forrásalapú feladat - együttműködés a szaktanárokkal,
 • a feladathoz kapcsolódó részfeladatok,
 • segédletek,
 • könyvtárostanári fogadóóra, nyitvatartás és/vagy a feladatmegoldó tanórán való jelenlét.

Segédletek a KTE honlapján:

Online könyvtári feladatok és oktatóanyagok, online források

A különböző online feladatfelületeken és forrásgyűjteményekben sokféle könyvtári taratalmú található. Ezek tematikus és minőségi válogatását az OPKM megkezdte:

Bakó Katalin - Dömsödy Andrea: Online források könyvtárostanároknak. Annotált bibliográfia. Bp., OPKM, 2020.04.03. URL: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=497 Utolsó letöltés: 2021.03.14.

Tanulók célzott támogatása - együttműködésben a pedagógussal

A diákok most több önálló munkát kapnak, beadandókat, projekt jellegű feladatokat, érdemes rákérdezni a kollégáknál. Bekapcsolódhatunk:

 • Fogadóóra szerűen adunk segítséget. Ez igazából online tájékoztatás egyéb segítséggel kiegészítve (pl. hivatkozás, tartalmi javaslatok). Ez abban különbözik a hagyományos könyvtári tájékoztatástól, hogy a kollégával egyeztethető a feladat, hogy tudjuk miben, hogyan segítsünk.
 • A beadandók formai értékelésében is részt lehet venni.
 • Mi magunk is bekapcsolódhatunk egy-egy projektfeladat összeállításába, koordinálásába.
  • Ekkor az online szakórán mi is jelen vagyunk. A forráskereséssel, információgyűjtéssel kapcsolatban kérdezhetnek tőlünk a diákok. Azonnal segíthetünk az adatbázisok használatában, hivatkozások elkészítésében.

Bővebben:

Dömsödy Andrea: Olvasásfejlesztés a pedagógia alapszakos képzésben In: Nagy Attila – Imre Angéla – Köntös Nelli (szerk.): Az olvasás össztantárgyi feladat, Szombathely, Savaria University Press, 2011, 267-278. p. URL: http://mek.oszk.hu/10600/10605/10605.pdf Utolsó letöltés: 2020.04.03.

Dömsödy Andrea: Segédlet projektek könyvtári támogatásához. Bp., OPKM, 2019, 2 p., URL: https://portal.ktep.hu/sites/default/files/projekt_konyvtari_tamogatasa.pdf Utolsó letöltés: 2021.03.14.

Németh Szilvia: Online projekt iskolai könyvtári támogatása. (OPKM iskolai könyvtári webinárium 10.) Bp., OPKM, 2020.04.22. URL: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=491#10 Utolsó letöltés: 2021.03.14.

 

Tanulók támogatása - az igények mentén

Az online tájékoztatás, nyitvatartás mellett, amikor bármely használó megkeresheti az iskolai könyvtárost, szervezettebb formában is nyújthatunk nem kötelező, választható tanulást támogató szolgáltatást, programokat. Ezekben együttműködhetünk pedagógus kollégákkal, külső szakemberekkel. Pl.: 

 • online tanulószoba
 • érettségi felkészülő klub
 • Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre való felkészítés
 • egyéni fejlesztés, mentorálás
  • A könyvtárostanárok jók az egyéni foglalkozásban. Esélynövelő szolgáltatás is lehet, hogy a pedagógus kollégáktól részben átvállaljuk azoknak a diákoknak az egyéni mentorálását, akik nem haladnak az anyaggal, különórákat adhatunk nekik. Segíthetünk négyszemközt a feladatok teljesítésében. Ez sok szülőnek is nagy segítség lehet. 

Kikapcsolódást, szórakozást, közösségfejlesztést segítő szolgáltatások, programok

Sokaknak épp elég a sok kötelező digitális óra és feladat, és nem kívánják a kikapcsolódást, kapcsolattartást online. Vannak viszont olyanok is, akiknek ez is több és jobb mint a bezártság, az egyedüllét. Szülőknek is lehet segítség, hiszen ez is egyfajta gyermekfelügyelet. Ezek nem lehetnek kötelezőek, de lehetőségként érdemes kínálni. Az igényekre odafigyelve megtalálhatjuk a valóban segítő szolgáltatásokat. Az ilyen programoknak csak a képzelet és a kreativitás szabhat határokat.

Érdemes lehet ezekben a diákoknak is adni lehetőséget a kezdeményezésben, szervezésben, lebonyolításban. Akár a közösségi szolgálat részeként, akár egyszerű önkéntességként. Sokszor az is önsegítés, ha ők segíthetnek másokon, ha érzik, hogy nemcsak passzív elszenvedők, hanem aktívan tehetnek valamit.

Néhány ötlet:

 • Olvasáshoz szorosabban kapcsolódó
  • Mesedélután - felolvasás, élőszavas mesélés
   • akár képernyő nélkül is "rádiózásként"
   • bevonhatók pedagógusok, diákok, szülők, nagyszülők, helyi hírességek
  • Olvassunk egymásnak! - különösen olvasni tanulóknak hasznos, de más korosztályban is fejlesztő és élmény is lehet
  • Olvasóklub
  • Író-olvasó találkozó
 • Kreatív pályázatok, felhívások, kihívások
  • könyvtári felhívások
  • iskolai felhívások támogatása
   • diákok támogatása az információval való munkában, az alkotófolyamatban (segédletekkel, fogadóórával, egyéni tanácsadással)
   • pedagógus szervezők támogatása az elvárások, értékelési szempontok kidolgozásában (az információs szempontok beépítése)
   • értékelésbe való bekapcsolódás az információs szempontok területén
   • a pályaművek dokumentálása, archiválása, közzététele
  • fotók
 • Iskolaújság szerkesztése
  • invitálni lehet honlapon, könyvtári órán, a pedagógusokon keresztül...
  • rendszeres szerkesztőségi ülések pl. online tanteremben
  • könyvtárostanár kiemelt feladata: az információkeresés, - felhasználás támogatása, az újság formai szempontjainak érvényesítésének előmozdítása
 • Játék
  • Társasjátékklub
   • Vannak játékok, melyek hagyományosan nem online játszandók, de videóhívással, képernyőmegosztással megvalósíthatók. Pl.: Sztorikocka, Concept, Dixit
  • Online játék
   • Ajánlott felületeken, az iskolai tanulók összeszervezése, a felhasználói nevek összegyűjtése, hogy ne idegenekkel játszanak.
  • Szabadulószoba jellegű online feladatsorok
 • Szakkörök, klubok
  • filmklub
   • ráhangoló posztok az iskolai/iskolai könyvtári közösségi médiafelületeken
   • a kiválasztott film közzététele zárt felületen, ha nem érhető el nyilvános felületeken
   • ajánlók, irodalomjegyzékek, kapcsolódó egyéb anyagok megosztása
   • élő videós beszélgetés
  • dráma
  • kézműves
   • közös tevékenység videóhívással
   • közös kihívások, feladatötletek egyéni megvalósítással
 • Vetélkedő
  • évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódóan pl.: költészet napja
  • szavalóverseny beküldött videókkal
   • a könyvtárostanár ajánlókat tehet közzé
  • lehetőség az iskolák közötti együttműködésre
 • Ajánlók - lásd külön blokkban

Beszélgetés, figyelem

Az (iskolai) könyvtárak, a könyvtárosok fontos szolgáltatása, hogy meghallgatják az oda betérőt. Akiknek erre igényük volt eddig, a digitális tanrendben is igényelhetik azt. Sőt lehet, hogy most jobban, hiszen több körülöttünk a bizonytalanság és a probléma.

Ha van rendszeres online nyitvatartásunk, akkor a beszélgetést igénylő olvasóink is megtalálhatnak. Ha nyomasztja őket az érettségi vizsga, a pályaválasztás, a vizsgadrukk, az IKT, a magány... Ha örülnek a felvételijüknek, a tavasznak...

Ajánlók közzététele

 • linkgyűjtemények tantárgyakhoz, konkrét feladatokhoz
 • olvasmányajánlók
 • tevékenységajánlók

Néhány példa könyvtárostanároktól:

Iskolai tudásmenedzsment

 • Gyűjthetjük a kollégák jó gyakorlatait egy zárt hozzáférésű felületen.
  • A levelekben küldözgetett infók nem annyira jók, elveszünk benne, nehezen visszakereshető. készítsünk inkább egy gyűjtőoldalt vagy a tantestülettel Drive-on vagy más zárt felületünkön közös dokumentumot.
 • Sajtófigyelés célzottan pl.. munkaközösségnek, szülőknek, évfolyamoknak

Könyvtári munkálatok

 • retrospektív konverzió - hogy legyen végre teljes online katalógus, ha eddig nem lett volna
 • adatbázistisztítás a katalógusban
  • módszeres hibajavítás, egységesítés
 • könyvtári honlap készítése, frissítése
 • könyvtári szabályozó dokumentumok aktualizálása
 • könyvtári terek átrendezése, újragondolása
 • iskolatörténeti gyűjtemény fejlesztése
 • iskolai könyvtártörténet - kutatás, írás
 • leltározás - csak szabályosan párban
 • munkánk folyamatos dokumentálása - a történetírók számára, a vezetőség számára...

Továbbképzés, önképzés

Online képzések, műhelyek

Sokféle érhető el pedagógusok és néhány könyvtárosok számára is. Itt most azokat emeljük ki, melyek közvetlenül iskolai könyvtári, könyvtárpedagógiai tartalmakat is nyújtanak:

Önálló tanulás

Rendelkezésünkre állnak online is elérhető folyóiratok, blogok...

Sok webinárium, webcast utólag is visszanézhető, így saját időbeosztásunk és érdeklődésünk szerint haladhatunk.

Ajánljuk például:

 • OPKM iskolai könyvtári webinárium. Bp., OPKM: https://www.opkm.hu/webi
 • Iványiné Nagy Kinga: Kingárium. Könyvtári kreatívkodásaim. Szombathely, Iványiné Nagy Kinga: http://kingarium.blogspot.com/
 • OPKM sajtófigyelő: Legfrissebb iskolai könyvtári szakirodalom: https://www.opkm.hu/?lap=biblio/sl&dok_id=206
 • Dömsödy Andrea (szerk.): Információzz! De miért? Kérdések és válaszok az információ és a könyvtárak használatáról. Kezdők számára. Eger, EKE, 2020 -  JELENLEG NEM ELÉRHETŐ
 • Dömsödy Andrea (szerk.): Információzz! De miért? Kérdések és válaszok az információ és a könyvtárak használatáról. Eger, EKE, é.n., JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

Ossza meg Ön is tudását!

 • Az OPKM Iskolai könyvtári webináriuma szívesen fogad be jó gyakorlatokat bemutató kollégákat. Jelentkezzen!
 • (Tan)kerületükben, városukban, intézménytípusukban szervezzenek online munkaközösségeket! Beszélgessenek, mutassák be egymásnak gyakorlatukat! A kis létszámú videóhívásokra sokféle online chatprogram alkalmas.
 • Indítson szakmai blogot, naplót...

infografika

Csatolmányok, letölthető anyagok