Beküldő: admin | 2021. 03. 09., k – 08:11

Könyvtárostanárok Egyesületének 2021. évi pályázata
A Könyvtárostanárok Egyesülete pályázatot hirdet digitális jó gyakorlatok, ötletek beküldésére!

A pályázat célja

Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos szemléletváltás elősegítése, az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítása és az ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok, ötletek bemutatása. Olyan leírásokat várunk, melyek köznevelési intézményben valósíthatók meg, bemutatják, hogy az iskolai könyvtár online környezetben is nélkülözhetetlen.

A téma: Iskolai könyvtár új, online környezetben

A pályázóktól azt várjuk, hogy mutassanak be a digitális oktatás alatt megvalósult és/vagy elképzelt  könyvtári projektet, ötletet, új vagy újra gondolt könyvtári szolgáltatást.

Letölthető pályázati adatlap innen a kiírás alól érhető el.

Tartalmi szempontok, kategóriák:

 • tanórai és tanórán kívüli tevékenységek,
 • szolgáltatások
 • foglalkozás és nem foglalkozás jellegű tevékenységeket,
 • egy kidolgozott didaktikai eszköz:
  • szemléltető eszköz, falikép
  • tanulói segédlet az információ és/vagy könyvtárhasználathoz,
  • oktatóanyag
  • foglalkozásterv,
  • projektterv,
  • önálló feladat (online, offline, feladatlap),
  • tematikus terv,
  • munkaterv,
  • bibliográfia,
 • bármi, ami saját szellemi termék és az iskolai könyvtári munka része
 • karantén napló

További tartalmi elemek:

 • a könyvtárostanár személye, tudása
 • konkrét célok
 • célcsoport: kik, hogyan és mire használták, használnák
 • kikkel, miben és hogyan működött együtt (ha volt ilyen)
 • a könyvtárostanári munka lényegi elemei (pl eszközhiány)

Formai elvárások

A pályaművek bármely formában készülhetnek (írásos, audió, képi, AV és ezek kombinációi).

Műfaji megkötés sincs.

A pályaműnek tartalmaznia kell egy írott szöveges részt, mely a pályamű szemléletét, a részelemek céljait mutatja be röviden.

Értékelési szempontok

 • Szakmai kreativitás
 • Realitás, megvalósíthatóság (Legyen kreatív, inspiráló!)
 • Szemlélete 21. századi-e?
  • használóközpontú könyvtárkép
  • információközpontú
  • tanulásközpontú
 • Kidolgozottság
 • Újítás, inspirálás (Alkalmas-e arra, hogy a kollégákat, döntéshozókat inspirálja?)
 • Adaptálhatóság
 • Tartalmi szakszerűség, korszerűség (könyvtári, pedagógiai, könyvtárpedagógiai)
 • A különféle iskolatípushoz és műfajban benyújtott pályaműveket nem értékeljük külön.

A pályázók köre

 • Magyarországi és határon túli köznevelési intézmények könyvtárostanárai, könyvtárosai.
 • Magyarországi és határon túli felsőoktatási intézmények könyvtárostanár-képzésében résztvevő hallgatói.
 • Az egyéni és csoportos pályaművek megkülönböztetés nélkül kerülnek elbírálásra.
 • Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.

A részvétel módja

Beküldés határidő: 2021. március 15.
Magyar nyelvű pályamunkákat várunk.
Pályamű beküldése:
A pályaműveket a pályázónak elektronikus formában kell beküldenie.
Jelentkezési felület: https://portal.ktep.hu/paly2021bekuld

A pályaműveket beküldők hozzájárulnak, hogy a Könyvtárostanárok Egyesülete az alkotók nevének feltüntetésével felhasználja a pályaművet az iskolai könyvtárak és a Könyvtárostanárok Egyesületének népszerűsítésére, a könyvtárostanár kollégák képzésére, publikálásra.
A pályázók neveit, elérhetőségeit a KTE az aktuális szabályozásnak kezeli, harmadik félnek nem adja át.
Nevezési díj: NINCS

Díjazás

A zsűri által kiemelt pályaművek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a KTE 2021-es Tavaszi Szakmai Nap keretében előadóként kérjük fel és előadói tiszteletdíjjal jutalmazzuk.
Az összes, a zsűri által arra ajánlott pályamű publikálásra kerül.