Beküldő: domsody | 2009. 01. 22., cs – 18:03

 

Részletek az alapszabályból:

5. §

A tagsági viszony létrejötte

 1. Az egyesület egyéni tagjai lehetnek – állampolgárságuktól függetlenül – az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben, valamint az oktatásügyben dolgozó könyvtárostanárok, könyvtárosok, továbbá mindenki, aki a KTE alapszabályát elfogadja, és azok érdekében a jelen alapszabály szerinti kötelezettségek teljesítését vállalja.

 2. A tagsági viszony létrejön, ha valamely természetes vagy jogi személy a belépési szándékát írásban bejelenti, és az egyesület elnöksége tagként nyilvántartásba veszi.

 3. Az egyesület más egyesületekkel írásbeli együttműködési megállapodást köthet.

 4. A KTE testületi tagjai lehetnek azok a könyvtári, pedagógiai intézmények, társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint egyéni vállalkozók is, amelyek az egyesület szakmai célkitűzéseit és alapszabályát elfogadják, tevékenységét támogatják.

 5. A tag éves tagdíjat fizet.

 6. Évente érvényesített tagkártyát kap, mellyel igazolja a KTE-hez való tartozását.

Az egyéni tag jogai és kötelezettségei:

 1. szavazati joggal rendelkezik az egyesületben

 2. megválasztható a KTE választott testületeinek bármely tisztségére

 3. javaslattételi és kezdeményezési joga van a KTE-t érintő kérdésekben

 4. tájékoztatást kap és kérhet a KTE tevékenységéről

 5. részt vehet a KTE rendezvényeken, ill. igénybe veheti a tagok számára nyújtott kedvezményeket

 6. pályázhat a KTE által meghirdetett tanulmányutakra és ösztöndíjakra

 7. részesülhet minden olyan egyéb kedvezményben vagy juttatásban, amelyet a KTE egyéni tagjainak nyújt

 8. Az egyéni tag kötelessége betartani az egyesület alapszabályának rendelkezéseit.

A testületi tag jogai és kötelességei:

 1. képviselőjének szavazati joga van a KTE közgyűlésén

 2. képviselőket küldhet a KTE által szervezett szakmai rendezvényekre

 3. megilletik továbbá a 7. bekezdésben felsorolt azon jogok, és terhelik azon kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem kizárólag természetes személyhez fűződhetnek.