Beküldő: domsody | 2009. 02. 26., cs – 12:58

 Címszavakban

 • a helyi pedagógiai program megvalósítása
 • olvasóvá nevelés
 • könyvtárhasználóvá nevelés

 

 • az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, tanulás tanítása
  • könyvtárhasználat tanítása
  • információs műveltség fejlesztése
 • az iskola információs központja
  • a könyvtári rendszer legközelebbi elérési pontja a 6-18 éves korosztálynak és a pedagógusoknak
 • a pedagógusok felkészülésének helyszíne, forrása
  • taneszközök szakkönyvtára
  • pedagógiai, módszertani szakirodalom biztosítása
 • kulturális programok szervezője, helyszíne
  • a kulturális hátránycsökkentés
  • a szabadidő érdekes / értelmes eltöltésének helyszíne
 • tanulószoba, helyszín és eszköz a házi feladatok elkészítéséhez
 • közösségi tér
 • tanítási helyszín
  • könyvtári órák helyszíne
 • tehetséggondozás
 • menedék
 • az iskolatörténeti különgyűjtemény gondozása
 • ...

 

Bővebben

DÖMSÖDY Andrea (2005): Információs társadalom, informatika é s könyvtár-pedagógia In: Iskolakultúra, 12.sz., 12-20.p.; vagy: URL: http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00099/pdf/iq2005-12.pdf Utolsó letöltés: 2010.04.10.

Oktatásunk egyik legalapvetőbb céljaként – nagyon általánosan fogalmazva – az értékek megőrzését szoktuk kiemelni. Ez természetesen nem mond ellent a modern technika és a korszerű módszerek oktatásban való alkalmazásának, de hangsúlyoznunk kell, hogy ezeket az eszközöket, módszereket is az értékek közvetítése alá érdemes rendelni.

DÖMSÖDY Andrea: Könyvtár az iskolában, A könyvtár funkciói, működése a hatékony iskolában In: Oktatás-Informatika, 2009. 1. sz. 67-77. p.

Egy iskola könyvtára olyan, amilyet pedagógusai, tanulói igényelnek/eltűrnek. Egy könyvtár működésének vannak ugyan könyvtári jogszabályokban és szabványokban meghatározott előírásai, de ezek „csupán” a működés alapjait határozzák meg, annak tartalmát és szolgáltatásait nem. Azok a fenntartótól és a használóktól függnek. Jelen esetben az iskola közösségétől. Így alapvetően meghatározóak a pedagógusok olvasásról, könyvről, információról, könyvtárról konstruált nézetei és azokkal kapcsolatos igényei.

MIHÁLY Ildikó: Az olvasóvá nevelés és az iskolai könyvtárak In: Új Pedagógiai Szemle, 2006. 11. sz., URL: http://www.ofi.hu/tudastar/olvasova-neveles-090617 Utolsó letöltés: 2011.03.20.

A szerző nemzetközi áttekintést ad az iskolai könyvtárak helyzetéről, arról, hogyan épül be a könyvtár az egyes országok iskolarendszerébe. A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy azokban az országokban sikerül hatékonyan csökkenteni a nem olvasó diákok arányát, amelyekben jelentős erőfeszítéseket tesznek az iskolai könyvtárak fejlesztése érdekében. A könyvtárhasználatra vonatkozó kutatások szoros kapcsolatot tártak fel az iskolai könyvtárhasználat intenzitása és a tanulmányi eredmények, különösen a matematikai és az anyanyelvi tudás szintje között.