Beküldő: domsody | 2009. 02. 26., cs – 13:04

 

Az iskolai könyvtárak létét, működését biztosító legfontosabb jogszabályok

Elérhetők az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján:

Dömsödy Andrea (összeáll.): Iskolai könyvtárakat érintő jogszabályok. Bp., OPKM, [folyamatosan frissül] URL: https://www.opkm.hu/?lap=konyvtar/szakfel&dok_id=28

Statisztikai adatok

  közoktatási intézmény könyvtárral rendelkező közoktatási intézmény könyvtárhasználatot oktató pedagógus

tanuló/
pedagógus

könyvtári olvasó
1990/91 4.275 3.648 (85%) na 1.648.014
126.319
904.774 (55%)
1995/96 5.387 3.539 (66%) na 1.496.850
126.974
835.925 (56%)
2005 6.524 4.058 (62%) 1.236 (19%) 1.854.639
172.215

1.181.730
(58%)

2006 6.389 3.988 (62%) 1.205 (19%) 1.827.358
165.020
1.192.645 (60%)
2007 5.471 3.434 (63%) 1.080 (20%) 1.708.125
157.183
1.267.146 (68%)
2008 5.073 3.235 (64%) 1.007 (20%) 1.769.184
153.474
1.127.119 (59%)
2009 5.003 3.153 (63%) 756 (15%)

1.905.930
160.706

1.095.674 (53%)
2010    na.

664
(1505 könyvtárostanár)

1.763.567
153.545
1.128.007
(59%)
           
2016 tanteremmel rendelkező feladatellátási hely:
6.779
(ebből székhely: 3.008)
ezek közül könyvtárral rendelkezik:
3.512 (51,8%)
(székhelyen: 2.289, 76%)
na. na. na.
2017

tanteremmel rendelkező feladatellátási hely:
6.518
(ebből székhely: 3006)

ezek közül könyvtárral rendelkezik:
3.378 (51,8%)
(székhelyen: 2.290, 76%)
na. na. na.
2019 tanteremmel rendelkező feladatellátási hely:
6.513
(ebből székhely: 3004)
ezek közül könyvtárral rendelkezik:
3.379 (51,9%)
(székhelyen: 2289, 76%)
 na. na.  na.
           
2021 tanteremmel rendelkező feladatellátási hely:
6.201
(ebből székhely: 2917)
ezek közül könyvtárral rendelkezik:
2.963 (47,8%)
(székhelyen: 2.207, 75,7%)
n.a. n.a n.a.
2023 tanteremmel rendelkező feladatellátási hely:
6.404
(ebből székhely: 2937)
ezek közül könyvtárral rendelkezik:
2.981 (46,5%)
(székhelyen: 2.210, 75,2%)
n.a. n.a. n.a.

Források:

Iskolai könyvtári helyzetkép

Átfogó reprezentatív iskolai vizsgálatok nem állnak rendelkezésünkre, de rendelkezünk  több részvizsgálattal. Ezek közül a legfrissebbek az iskolai könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatok (az utolsó 2012), melyekről az OPKM honlapján tájékozódhat: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=53

További kiemelt írások:

Dömsödy Andrea: Iskolai könyvtárak Magyarországon – Amit a jog és a statisztika mutat. In: Fülöp Hajnalka (főszerk.): Modern  Iskola, Budapest, Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2017.11.07. URL: http://moderniskola.hu/2017/11/iskolai-konyvtarak-magyarorszagon-amit-j… Utolsó letöltés: 2017.12.21.

 

VARGA Zsuzsa: Helyzetkép a hazai iskolai könyvtárakról In: Új Pedagógiai Szemle, 2003. 1.sz., 12-22.p.; vagy URL: http://ofi.hu/helyzetkep-hazai-iskolai-konyvtarakrol Utolsó letöltés: 2016.02.08.

A tanulmány egy 1200 intézményre kiterjedő vizsgálat adataira alapozva mutatja be a magyarországi iskolai könyvtárak helyzetét, felszereltségük állapotát. Az elemzés elsősorban abból a szempontból vizsgálja az iskolai könyvtárak helyzetét, hogy azok mennyire képesek segíteni a tanulók önálló ismeretszerzését, a megszerzett iskolai tudás sokoldalú bővítését. Külön elemzi a könyvtárostanárok helyzetét, továbbá azt, hogy mennyire épül be a könyvtárhasználat tanítása az iskolák helyi tantervébe.

DÁN Krisztina: Az iskolai könyvtárak fejlesztési stratégiája, Reprezentatív felméréstől a fejlesztési stratégiáig, Bp., OKI, 2003. URL: http://ofi.hu/tudastar/konyvtarhasznalat/iskolai-konyvtarak#1 Utolsó letöltés: 2007.04.11.

Az iskolai könyvtár fontos szerepet tölt be a tanulók önálló ismeretszerzéséhez szükséges képességek fejlesztésében, az információs társadalom világára történő felkészítésükben. A szerző fenti kutatás alapján, olyan stratégiát vázol fel az iskolai könyvtárak fejlesztésére, amelynek érvényesülésével az iskola jobban fel tudja készíteni a diákokat az önálló tanulásra, az információs és kommunikációs technikák alkalmazására. A stratégia átfogja az iskolai könyvtárak tevékenységének egészét az állománygyarapítástól az adatbázisok fejlesztésén át a könyvtár-pedagógiai szakmódszertanig.

BONDOR Erika: Az iskolai könyvtárhasználat hazai innovatív példái, Néhány iskolai könyvtárunk eredményeinek gyakorlati szempontú bemutatása, Bp., OKI,2002. 48 p., URL: http://www.ofi.hu/tudastar/konyvtarhasznalat/iskolai Utolsó letöltés: 2015.09.14.

Korunk kihívásainak megfelelően az iskolai könyvtárakban folyó tevékenységek az utóbbi bo egy évtizedben erősen átalakultak. A könyvtár manapság már nem csak a könyvek tárháza, és a könyvtáros feladatköre sem korlátozódik pusztán a hagyományos alapfeladatokra: gyarapítás, feltárás, kölcsönzés, tájékoztatás. Az informatika forradalma az élet sok más területe mellett betört a könyvtárakba, így az iskolai könyvtárakba is. Új ismerethordozók és dokumentumtípusok, új technológiák, új kommunikációs csatornák jelentek meg – és ennek megfelelően megváltoztak az elvárások is az iskolai könyvtárakkal szemben.