Beküldő: domsody | 2009. 02. 06., p – 18:23
paragrafus

SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló .../2014. (...) Korm. rendelet tervezetéhez, Bp., KTE, 2014.02.02., 2 p. URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolasa-nyilvanos%20konyvt%C3%A1r%20jegyzek.pdf

Korábbi hozzászólások, összefoglalók

SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló EMMI rendelet tervezethez, Bp., KTE, 2014.01.31., 3 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/kiemelt_feladatok_KTE_hozzaszolasa.pdf

LÁZÁRNÉ SZANÁDI Csilla - VARGA Katalin: Ajánlás, Könyvtári szolgáltatások az iskolákban, Bp., KTE - OFI-OPKM, 2010, 2 p.

In: Könyv és Nevelés, 2010. 1. sz. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/konyvtari_szolgaltatasok_az_iskolakban Utolsó letöltés: 2015.04.23.

Ajánlás közoktatási intézmények fenntartóinak a közoktatási intézmények átszervezése és/vagy többcélú intézmények létrehozása, valamint megszűnése, jogutoddal való megszűnése esetén az iskolai könyvtári szolgáltatások zavartalansága érdekében teendő lépésekről, Bp., 2007. január 30.,  5 p. URL: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_files/public/KTEjav.pdf 
Részleteiben közli: A KTE ajánlása In: Iskolakönyvtáros, 2009. 1. sz., 3-7. p.