Beküldő: admin | 2017. 04. 18., k – 15:27

Elérhetőek a kitöltendő sablonok.

Szervezetünk önálló egyesületként való működésének 20. évében pályázatot ír ki iskolai könyvtáros munkaközösségeknek az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. kiadásának hazai adaptálásához kapcsolódóan.

A pályázat fődíja egy regionális szakmai konferencia megrendezésének lehetősége lesz. Ennek keretében Egyesületünk szakmai előadásokkal járul hozzá az adott régió könyvtárpedagógiai megújulásához, segítjük továbbá a helyi szakmai közösségek további fejlődését, biztosítva a közvetlenebb kommunikációt a térségek könyvtárostanárai, iskolai könyvtárosai és gyermekkönyvtárosai között. 

 

 

 

A pályázat célja

Az iskolai könyvtárak, a könyvtárpedagógiai munka fejlesztésének elősegítése, a nemzetközi irányelvek hazai adaptálásának támogatása.

Ezt a célt az IFLA Iskolai könyvtári útmutató magyarországi kiegészítésével kívánjuk elérni. A kiegészítésnek két iránya van:

 • magyarországi helyzetkép bemutatása,
 • magyarországi jó gyakorlatok és megoldási javaslatok összegyűjtése.


A pályázók köre

 • Magyarországi iskolai könyvtári munkaközösségek
  • formális vagy informális, hivatalos vagy nem hivatalos
  • eddig is működő vagy erre a célra alakuló
 • Egyéni pályázókat is befogadunk, de a csoportos munkákat előnyben részesítjük. Az egyéni pályázók a fődíjra nem jogosultak, de a többi díjazási lehetőségre igen.A részvétel módja

1. A pályázó munkaközösségnek szándéknyilatkozatot kell tennie a KTE honlapján keresztül, hogy a pályamunka elkészítésében részt tervez venni. 

A felület elérhető: http://www.ktep.hu/node/add/magyarguide

2. A pályázók dokumentumsablonokt kapnak a munka elvégzéséhez.

Magyar nyelvű pályamunkákat várunk.

Nevezési díj: nincs


Mit várunk a pályázóktól?

 • Határozzák meg vizsgálódásuk földrajzi területét (populáció/minta)!
  • Lehetséges területi felosztások: megye, tankerület, járás, település/kerület (különleges esetben intézmény).
  • Minél nagyobb területre terjed ki a vizsgálat, annál jobban tudjuk hasznosítani,
   • de fontos az alapos, korrekt tájékozódás és tájékoztatás.
 • A területükre nézve minél több kollégát igyekezzenek bevonni!
  • A munkacsoportba nem kötelező minden, a vizsgált földrajzi/közigazgatási területen dolgozó iskolai könyvtáros bevonása, 
  • törekedni kell azonban a velük való kapcsolatfelvételre és az alapvető adatok begyűjtésére tőlük is.
 • A megadott szempontok, sablonok szerint vállalt területükre nézve fogalmazzák meg az iskolai könyvtári helyzetképet, gyűjtsenek össze jól adaptálható és/vagy kiemelkedő és/vagy jól működő jó gyakorlatokat!


Értékelési szempontok

A pályaművekkel szemben nem elvárás a teljesség. A munkaközösségek részmegoldásokkal is pályázhatnak, de mint lentebb olvasható, a teljesség mértéke értékelési szempont. Vagyis a pályázók dönthetnek úgy, hogy csak jó gyakorlatokat gyűjtenek, csak a helyzetképet fogalmazzák meg. Vagy csak az egyik fejezetre koncentrálnak... 

 • az eredeti IFLA Iskolai könyvtári útmutatóhoz való illeszkedés,
 • a részdokumentumok teljessége,
 • a sablonok megfelelő használata,
 • a jó gyakorlatok és ötletek tömör, de adaptálást elősegítő leírása,
 • a helyzetkép adatokkal alátámasztott elemzése, szakszerű leírása, elemzése.


A segédanyag

 • IFLA Iskolai könyvtári útmutató, 2. átd. kiadás magyar fordítása: 
 • Fejezetenkénti sablon, melynek tartalma:
  • az eredeti alfejezetcímek,
  • az eredeti szöveg,
  • alatta hely a magyar helyzet rövid értékeléséhez, 
  • alatta hely a magyar példák, jó gyakorlatok, ötletek leírásához.
 • Segítségek fejezetenként:
  • kérdések, melyekre a választ keressük,
  • kérdőív.

A segédanyagok folyamatosan jelennek meg itt lentebb a csatolmányok között.

Díjazás

 • Fődíj: egy szakmai nap a munkaközösség helyszínén a munkaközösség által kért, a KTE elnökségével egyeztetett témában.
 • Minden pályázó szakmai visszajelzést kap munkájáról,
 • publikációs lehetőség a zsűri által arra érdemesnek tartott pályamunkáknak,
 • a legjobb három pályamű előadási lehetőséget nyer a KTE Őszi Szakmai Napján,
  • a megvalósításhoz támogatást nyertünk a Nemzeti Kulturális Alaptól, így az előadásért előadói tiszteletdíjban részesülnek.

További támogatókat keresünk.


Határidő

A munka nagy terjedelmére és alaposságra való tekintettel a munkának két fázisa van:

 • 2017. október közepéig (az Őszi Szakmai Nap előtt): 1-3. fejezet
 • 2018. március (a Tavaszi Szakmai nap előtt) 4-6. fejezet.