Beküldő: admin | 2021. 12. 18., szo – 14:48

A tények a lényeg?

A pályázati felhívás: https://portal.ktep.hu/tenyekpaly2021

A zsűri összegző értékelése

A Könyvtárostanárok Egyesületének és a Történelemtanárok Egyletének közös pályázata dicséretes kezdeményezés, közös feladatnak tekintik az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos szemléletváltás elősegítését, az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítását és az ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok, ötletek bemutatását. Olyan ötleteket vártak, melyek köznevelési intézményben valósíthatók meg, és bemutatják, hogy az iskolai könyvtár a történelemtanításban is nélkülözhetetlen.

Az iskola nem szakadhat ki a való világból: vagy rögzíti a " múltat", vagy a jövőre készít föl. Ösztönözheti a fölfedezésvágyat, kíváncsiságot, megtaníthatja, hogy a tudás öröm- és megélhetési forrás. Erősítheti a személyes- és közösségi identitástudatot, a diákok, tanárok - jó esetben akár még a szülők - iskolájukhoz, településükhöz, tágabb környezetükhöz, országhoz, emberiséghez való sokkal szorosabb kötődését, jövőt formáló aktív cselekvését!

A 9 pályamunka - melyből kettőt a Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum adott be - lefedi a pályázati témakör összes probléma - és lehetőségcsokrát.

Találhatóak benne 45 perces, két tanórás projekttervek, 5×45 perces témahetek, projektek, komplex iskolatörténetek (Veres Pálné Gimnázium, Budapest), sőt digitális időutazás is (Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola), ahol a könyvtári, iskolai órákat helyszíni élményszerű megismeréssel is egybekötik. Sőt van kétfordulós, több hónapig tartó komplex várostörténeti vetélkedő is mint követendő, bevált jó gyakorlat.
A pályázatukat elkészítő kollégák szakmájuk elkötelezett, az új technikákat, világhálós forrásokat a tanítási gyakorlatukba jól beépítő, a tanári és diák együttműködésre alapozó, tanítványaik érdeklődését figyelembe vevő szakemberek!

Többen őszintén föltárják, hogy a könyvtári beszerzések, technikai feltételek gyakran nem a kor kívánalmainak megfelelőek és nehezítik eredményes munkájukat. Hangsúlyozzák, hogy a szaktanárok együttműködése és segítsége nélkülözhetetlen a könyvtárfejlesztéshez és a közös foglalkozásokhoz. Többen vallják, hogy a könyvtár terme, helyszíne közösségi térré kell, hogy váljon a diákok és a tanárok számára, ezzel is kedvet teremtve a szórakozva tanulás, a közösségi együttlétek és a tudás tisztelete érdekében.

Többen említik, hogy a NAT változásai, az ismeretanyagok változatlan vagy csökkentett óraszámban való növelése nehezíti a tantárgyközi integráció lehetőségeit. Az idősebb pedagógus korosztályból sokan idegenkednek az IKT-s eszközök és technikák, módszerek alkalmazásától, amit még nehezít az egyéb adminisztrációs és tanórai túlterheltség. A kreatív tanítási gyakorlathoz, tantárgyi együttműködéshez idő és lelkesedés is szükséges! 
A pályázatokat elkészítő és megvalósító tanárok - nyilvánvalóan szabadidejük terhére - mindkettővel rendelkeznek és jó gyakorlataikkal példát mutathatnak esetleg kétkedő kollégáiknak is.

Az eredmény egyértelmű: az élményszerűen, játszva, versenyezve, szórakozva tanuló, egymással összefogni, együttműködni (dolgozni!) képes tanulócsoportok a felzárkóztatás és tehetséggondozás melegágyai lehetnek, sikerélményt szerezve diáknak és tanárnak egyaránt.
A hagyományos és a digitális eszközök, a források használata, a forráskritika és etika fejlesztése, a világháló adta lehetőségek fölhasználása, a keresési technikák megismerése, az adatok etikus alkalmazása eddig soha nem látott lehetőséget ad az értő tanulás és értelmes kommunikáció számára.
A pályaművek mindegyike - a maga keretein belül - erre törekszik és jó gyakorlat lehet azon iskolák számára, amelyek most ismerkednek ezekkel a módszerekkel, technikákkal,  tartalmakkal. Forrásgazdagságuk és változatosságuk lehetőséget ad arra, hogy minden iskola, aki követni akarja ezt a jövőbe vezető utat meg tudja találni a sajátosságainak és jelenlegi adottságainak megfelelő önálló lehetőségeit!

Műhelymunka keretében bemutatásra javasoljuk a Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum könyvtárostanárának, Magdics Erikának és Lukács Lilla oktatónak, a tematikus tervét, valamint a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola könyvtárostanárának, Antal Anikónak és magyar – történelem szakos tanárának, Schenkné Zöldi Erzsébetnek a foglalkozástervét.
Az első helyezett a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárostanárának, Kovács Anikónak és Zolnainé Lovas Emma tanítónak a digitális témahétre készült projektterve, melyről plenáris előadás keretében és műhelymunka során is hallhatják a szerzők gondolatait a KTE Őszi Szakmai Napjának résztvevői.

Gratulálunk mind a kilenc pályamunka alkotóinak és a nyertes pályázatíróknak! 

Miskolc-Debrecen, 2021.11.09.

Kopcsik István és Peternainé Juhász Zsuzsa

Pályázók névsora

  • Antal Anikó, Schenkné Zöldi Erzsébet, Kesjár Csaba Általános Iskola, Budaörs
  • Bekesné Kovács Jusztina, Nagy Viktória, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
  • Kovács Anikó Csilla és Zolnainé Lovas Emma, Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola
  • Magdics Erika, Lukács Lilla, Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum
  • Magdics Erika, Peresztegi Erika, Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum
  • Murányi Adrienn, Cserlakiné Hagymássy Krisztina, Hering Péter, Veres Pálné Gimnázium, Budapest
  • Müller Nikoletta, Czeider Ádám, Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, Kaposvár
  • Dr. Nagy Enikő, Pálinkó György Vince, Horváth Mihály Gimnázium, Szentes
  • Tolnainé Korcz Ilona és Tolnai Zoltán, Baktay Ervin Gimnázium, Dunaharaszti

Több pályamű műhely vagy teachmeet keretében bemutatásra került a KTE 2021-es Őszi Szakmai Napján, aminek honlapján háttéranyagokat, videófelvételeket találhatnak: https://portal.ktep.hu/oszn2021

Beszámolók

A zsűri értékelése az eredményhirdetésen: