Beküldő: admin | 2008. 10. 04., szo – 12:26

Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola könyvtára, Budapest

könyvtárostanárok: Nagy Attiláné és Kovács Katalin
honlap: http://gportal.hu/gindex.php?pg=8598448

Születés és halál
Összefoglaló egy középiskolai iskolai KÖNYVTÁRi projektről

Középiskolánk a budapesti Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola - KÖNYVTÁRa az előző tanévben megnyert egy budapesti közalapítvány által meghirdetett projektpedagógiai pályázatot. A nyertes projekt címe: Születés és halál a természetben, a történelemben, a művészetekben és a színpadon.
A KÖNYVTÁRostanárok mindketten egyetemi végzettségűek vagyunk - nemcsak résztvevői voltak a projektnek, de koordinátorai is: az ötlethozó megbeszélésektől az egyes programok reklámozásán át a megszületett alkotások értékeléséig a teljes munkafolyamatot mi szerveztük. Így minden plakáton, szórólapon megjelent az iskolai KÖNYVTÁR neve.

A tanulók számára szóló pályázatok meghirdetését a Nemzetközi Iskolai Könyvtári Nap-ra (International School Library Day ) időzítettük.
Partnereink voltak a munkában a történelem-, az irodalom-, az angol-, a német-, a művészettörténet- és biológiatanárok egyaránt.

A projekt minden egyes feladata amire csak a tanórákon kívül készülhettek a diákok -, bármely tudományterületet is érintett, szorosan kötődött annak címéhez: születéshez és halálhoz. A növendékek feladataikat egyénileg, és csoportosan is csak az iskolai KÖNYVTÁR információs rendszerének igénybe vételével tudták megoldani. Például: a Nemzeti Panteonban rendezett város-ismereti vetélkedőn csak azok tudtak eredményt elérni, akik kutattak az ott nyugvó személyek után.
A projekt-tanév kétnapos tavaszi záró rendezvényén került sor az egyes tudományterületek versenyeinek döntőjére, az elkészült munkák kiállítására és a díjkiosztókra. A tanári kar azzal honorálta a növendékek munkáját, hogy színre vitte az irodalmi pályázatra beérkezett egyik detektív-történetet.

Az, hogy a tavalyi évnek a KÖNYVTÁR volt a kulcsszereplője, többszörös haszonnal járt:
1. A diákok akarva-akaratlan maguk tapasztalták meg a KÖNYVTÁR információs-kapu szerepét, használata kézzelfogható előnyt jelentett számukra.
2. A KÖNYVTÁR szellemi központja lett egy alkotóközösségnek nemcsak a pedagógusok, de a diákok alkotóközösségének is.
3. A pedagógusok indirekt módon tudták motiválni, sikerhez juttatni azokat a diákjaikat is, akik a tanítás-tanulás hagyományos keretei között legfeljebb kudarckerülők lehetnek.

A tavalyi projekt utóéleteként, ebben a tanévben pályázati források nélkül is, egy újabb: Ellentétek és hasonlóságok című, az egész iskolát érintő projektévnek fogtunk neki. Az idei pályázatok meghirdetése is a Nemzetközi Iskolai Könyvtári Napra esik.

Csatolmány

In English (26 KB)