Beküldő: admin | 2014. 02. 17., h – 12:46

Fő célkitűzések

  • A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak szakmai érdekképviselete.
  • A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, a könyvtárostanári hivatás fejlesztése.
  • A könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelése.
  • Együttműködés, hatékony párbeszéd kialakítása az iskolai könyvtárügyért felelős ágazati, szakmai-irányítói feladatokat ellátókkal, fenntartókkal, felsőoktatási képviselőkkel, könyvtári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel.
  • A változó jogszabályi környezet követése, szakmai anyagok, állásfoglalások kidolgozása.

Részcélok, konkrét tevékenységek

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása

1.a KTE Hírlevél kiadása
1.b A KTE honlap folyamatos aktualizálása
1.c A hírblog folyamatos naprakész szerkesztése
1.d A szakmai levelezőlistákon való jelenlét, híradás, tanácsadás
1.e Üdvözlő képeslapok a legfontosabb közeljövőre vonatkozó információkkal (tanévzáró, tanévnyitó, világhónap, karácsony)

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok

2.a Közös program KSH-val: olvasási stratégiákról
2.b KTE Tavaszi Szakmai Nap, Téma: A portfólió készítés
2.c Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, kollégák részvételének, szervezése; a KTE képviselete
2.d MKE 46. Vándorgyűlés, Sopron, kollégák részvételének, megjelenésének szervezése, KTE képviselete
2.e Pályázatok kiírása könyvtárostanároknak, tanulóknak
2.f KTE Őszi Szakmai Nap
2.g Kiadványaink terjesztése, utánnyomása

3. Szakmai érdekérvényesítés, PR

3.a Az EMMI iskolai könyvtári bizottságának újbóli összehívása, működésének ösztönzése és a bizottsági munkában való részvétel
3.b Készülő könyvtári stratégiához hozzászólás, az isk. könyvtári stratégia további munkálatai
3.b Az átalakuló szakfelügyelettel kapcsolatban OFI-val egyeztetés
3.c Az egyesülethez érkező szakmai anyagok véleményezése
3.d Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja, rendezvény, pályázatok, koordinálás
3.e KTE emlékérem
3.f A KTE és a könyvtárostanári szakma médiajelenlétének erősítése (szakmai és napi sajtó)
3.g Jogszabályok, törvényi változások nyomon követése
3.h Könyvtárostanárok, iskolai könyvtárosok kitüntetéseinek előmozdítása, követése

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel

4.a A KTE eddigi együttműködési megállapodásainak áttekintése, a kapcsolatok megerősítése, Különös tekintettel az MKE-re
4.b Szervezeti tagságok meghosszabbítása (IBBY, HUNRA, IASL)
4.c regisztráció szakmai civil szervezetként EMMI, NEA
4.d A társszervezetek rendezvényein való részvétel, azok híréről és tartalmáról való tájékoztatás a tagság felé
4.e Üdvözlő képeslapok

5. Taglétszám növelése

5.a A vidéki könyvtárostanárok aktívabb bevonása

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek

6.a Rendszeres elnökségi ülések
6.b Rendszeres részvétel az MKE Tanács munkájában
6.b Éves mérleg megküldése a bíróságnak
6.c Pályázatfigyelés, pályázatírás
6.d Irattár még Berzsenyiben levő részének OFI-PKM-be költöztetése, Az irattár rendezésének befejezése
6.e Éves közgyűlés (KTE ŐSZN)
6.f Éves beszámolók elkészítése

A munkaterv határidőket és felelősöket is tartalmazó változata lentebb letölthető.