Beküldő: admin | 2013. 02. 03., v – 22:44

Fő célkitűzések

 • A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak szakmai érdekképviselete.
 • A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, a könyvtárostanári hivatás fejlesztése.
 • A könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelése.
 • Együttműködés, hatékony párbeszéd kialakítása az iskolai könyvtárügyért felelős ágazati, szakmai-irányítói feladatokat ellátókkal, fenntartókkal, felsőoktatási képviselőkkel, könyvtári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel.
 • A változó jogszabályi környezet követése, szakmai anyagok, állásfoglalások kidolgozása.

Részcélok, konkrét tevékenységek

E stratégiai célok megvalósítása érdekében a 2013-es évre a következő terv segíti a feladatok megvalósítását, az ellenőrzését és a munka értékelését.

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása
 • KTE Hírlevél kiadása
 • A KTE honlap folyamatos aktualizálása
 • A hírblog folyamatos naprakész szerkesztése
 • A szakmai levelezőlistákon való jelenlét, híradás, tanácsadás
 • Üdvözlő képeslapok a legfontosabb közeljövőre vonatkozó információkkal 
2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok
 • A Kerettantervhez és a megújuló SZMSZ-hez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítése
 • A Kis KTE könyvek 7. kötetének előkészítése
 • KTE Tavaszi Szakmai Nap
  • Téma: Iskolai könyvtárak és KIK, tankönyvkérdés
  • Időpont: 2013. március 13.; Helyszín: OFI - PKM Díszterme
  • Partner: KIK, KELLO, TANOSZ
 • XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
  • Időpont: 2013. ápr. 18-21.
  • kollégák részvételének, szervezése; a KTE képviselete
 • Magyar könyvtárosok világtalálkozója KI
 • MKE 45. Vándorgyűlés, Eger
  • kollégák részvételének szervezése
  • az Egyesület képviselete
  • iskolai könyvtárlátogatás szervezése
  • közös szekció a MKE GykSz-szel
 • Bolyai Akadémia segítése (Csíkszereda)
 • A 2011-es katalógushasználat-pályázat ill. a 2012-es Könyvtári Kalandok pályaműveinek publikálása
 • Pályázat kiírása az Iskolai Könyvtárak nemzetközi Hónapja alkalmából
 • KTE Őszi Szakmai Nap
  • Tervezett időpont: 2013. október vége, nov. eleje
  • Partner: Könyvtári Intézet
 • Kiadványaink terjesztése, utánnyomása
 • Kis KTE könyvek 6. köt. elmaradt példányai
3. Szakmai érdekérvényesítés, PR
 • A EMMI iskolai könyvtári bizottságának folyamatos működésének ösztönzése és a bizottsági munkában való részvétel
 • Kapcsolatfelvétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetésével
 • Az egyesülethez érkező szakmai anyagok véleményezése
 • Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja
  • központi rendezvény: KTE Őszi Szakmai Nap
  • események koordinálása
  • pályázatok meghirdetése
 • KTE Emlékérem
  • jelölések begyűjtése, elbírálása
  • díjkiosztó a világhónapi központi rendezvényen
 • A KTE és a könyvtárostanári szakma médiajelenlétének erősítése (szakmai és napi sajtó)
 • Jogszabályok, törvényi változások nyomon követése
 • Könyvtárostanárok, iskolai könyvtárosok kitüntetéseinek előmozdítása, követése
4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel
 • A KTE eddigi együttműködési megállapodásainak áttekintése, a kapcsolatok megerősítése, újabbak megkötése
 • Szervezeti tagságok meghosszabbítása (IBBY, HUNRA, IASL)
 • Regisztráció szakmai civil szervezetként 
 • A társszervezetek rendezvényein való részvétel
  • azok híréről és tartalmáról való tájékoztatás a tagság felé
 • Üdvözlő képeslapok
 • A készülő Könyvtári Stratégiához való hozzászólás, szakmai anyagok
5. Taglétszám növelése
 • Stratégia kidolgozása a vidéki könyvtárostanárok bevonására
 • Tagsághoz kötött elektronikus tájékoztató és kommunikációs elektronikus felület beindítása
6. Adminisztratív, szervezeti ügyek
 • Rendszeres elnökségi ülések
 • Pénzügyek intézése, könyvelő
 • Pályázatfigyelés, pályázatírás
  • - elszámolás
 • A még a Berzsenyiben lévő Irattár OFI-PKM-be költöztetése
 • Közgyűlés- ha változik az MKE és a tagdíjhányad közhasznúság
 • Éves beszámolók elkészítése