Beküldő: admin | 2022. 03. 20., v – 08:21
2022-03-25

online

jubileumi logo 1997. március 25.: A Fazekas Mihály Gimnázium dísztermében tartott közgyűlésén Könyvtárostanárok Egyesülete néven önállóvá – az MKE társult tagjává – vált az MKE Könyvtárostanárok Szervezete. - Olvasható a KTE történetének kronológiájában. Ezen alkalomból rövid születésnapi, újjászületésnapi megemlékezést tartunk.

A program 27 fő részvételével sikeresen lezajlott.

Időpont

 • 2022. március 25., péntek 16.15-17.00 és ameddig az érdeklődés tart

Helyszín

online tér: FreeConferenceCall videókonferencia szoftveren keresztül

 • prezentációs FCC útmutató prezentáció formájú résztvevői útmutató
 • videós FCC útmutató​ videós résztvevői útmutató

Részvétel - regisztráció

 • A programon való részvétel minden érdeklődő számára ingyenes.
 • A részvételhez nem kell előzetesen regisztrálni
 • Csatlakozási link:  https://join.freeconferencecall.com/kte25
  • A csatorna 16.00-kor nyílik.

Program

 • Elnöki köszöntő
 • Díjalapítás
 • Videópremier: Miért van könyvtár?
  • Az Információzz! De miért? c. kézikönyvek alapján készült ismeretterjesztő kisfilm 2 percben mutatja be a könyvtárak lényegét.
 • Kötetlen visszaemlékezés, beszélgetés

Egy kis történelem

Kapcsolódó oldalak

Idézetek

A jubileumi ülés elnöki beszámolója nem véletlenül viselte a Tíz év után – hogyan tovább? címet. 1996 végére megérett az önálló egyesületté válás szándéka a szervezet irányító testületében. Ez a szervezeti változás már lényegesen olajozottabban zajlott, mint az önálló szekció 1986-os megalakulása. Bár most is folytak informális háttérviták a szakmai nagyegyesület, az MKE akkori elnöksége és a könyvtárostanár szervezet vezetői között, elég gyorsan megtörtént az önálló  egyesületté válás. Annál is inkább így történhetett, hiszen ekkor már volt példa a szakmai társegyesületi létezésre: a kisalföldi könyvtárosok 1990 óta működtek önálló, de társult egyesületként az MKE mellett. Az önállóság deklarálására végül 1997. március 25-én, a Fazekas Mihály Gimnázium dísztermében tartott közgyűlésén került sor. Az eddigi MKE tagszervezet ezután Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) néven működött tovább az MKE társult egyesületeként, azzal mintegy mellérendelt viszonyban.

„Ez a döntés egy tízéves folyamat logikus következménye.” – szögezte le Balogh Mihály elnöki előterjesztése, amely a továbbiakban azt fejtegette, mennyire nem csak könyvtáros a könyvtárostanár, mennyire tanár is, s hogy az ebben a grémiumban tömörülő szakemberek számára mennyire fontos ennek a ténynek a megértetése és elfogadtatása a (köz)oktatás világával. Ezt az integrálódást a mindennapi gyakorlat szintjén, a pályáztatásban, a támogatásokhoz és a releváns oktatáspolitika információkhoz jutásban is kamatoztatni remélték az új egyesület tagjai azáltal, hogy független pedagógus szakmai szervezetként (is) definiálták magukat.

Az egyesület belső életének, irányításának folytonosságát és megújulását egyszerre szolgálta a decemberi tisztújítás, amikor a leköszönt Balogh Mihály elnök helyett a tagság az eddigi titkárt, Kalmárné Morcsányi Rozáliát választotta elnökének [...] A közgyűlésen egyébként – az Alapszabályban talált, döntően formai kifogások korrekcióját követően – meg kellett ismételni az egyesületté átalakulás szavazási procedúráját.

(Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig. (Kis KTE könyvek, 6.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, 22-23. p.)

 

I.    Szakmai érdekvédelem, kapcsolatépítés

1. Célirányos együttműködésre és konszenzusra törekvés az iskolai könyvtárügyért felelős állami, társadalmi irányítószervekkel.
2.    Hatékony szakmai érdekvédelem, ami azt jelenti, hogy az iskolai könyvtárügyet érintő fontos döntések meghozatala előtt –meggyőző szakmai érvekkel- kell presztízsüket megvédeni.
3.    A kölcsönös érdekek tiszteletben tartása mellett érdemi párbeszédet kell folytatni rokon szervezetekkel, egyesületekkel (Gyermekkönyvtárosok Szervezete, Pedagógiai Szakmai Szervezetek, Magyar Olvasás Társaság).
4.    Felsőoktatás expanziója erősödik. Egyrészről nő a hallgatói létszám, másrészről a felsőoktatás szerepe a továbbképzésben, kutatásban és innovációban meghatározó lesz. Ezért különösen fontos a tanárképzéssel foglalkozó egyetemi, főiskolai tanszékekkel való párbeszéd, együttműködés.
5.    Megvalósítandó céljaink között szerepel a Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézetekkel való kapcsolatépítés.
Főbb területei: - könyvtáros szaktanácsadók bevonása az egyesületi munkába;
                         - tagtoborzás;
                         - továbbképzések, rendezvények;
                         - információcsere.
II.  Egyesületi bázis erősítése
1.    Az iskolai könyvtárügy országos szintű reprezentatív képviseletéhez az eddigieknél lényegesen nagyobb támogató tagságra lesz szükség, ezért fontos a tagtoborzás.
      Szakmai tekintélyünk emeléséhez a minőségi munkán túl lényegesen nagyobb taglétszám lenne az ideális.
2.   KTE hatékony működéséhez szükséges a szilárd anyagi bázis megteremtése.
      Forrásai: - befolyt tagdíjak;
                     - pályázati lehetőségek kiaknázása;
                     - 1%-os támogatás;
                     - szponzorok keresése.
3.   Kívánatos az elnökség személyre szabott, pontosan körülhatárolt munkamegosztása.
4.   A középfokú képzés kiterjesztése miatt erősíteni kell a középiskolai könyvtárostanári oldalt, ezért a speciális igényeiket az innováció és továbbképzés terén jobban figyelembe kell venni.
III. Innováció, imázsépítés
1.    A KTE alkotó módon segíti az iskolai könyvtárügyhöz kapcsolódó innovációt:
           - pályázatok, kiadványok gondozása;
           - alkotó könyvtárosok összefogása;
           - a fejlesztés irányainak elvi összehangolása.
2. Szükséges a szakma és az egyesület presztízsét emelő konferenciák, fórumok, továbbképzések szervezése vidéken és a fővárosban.
3.   Fontos a szakmai közvélemény rendszeres tájékoztatása -az egyesületi munka összes lényeges területéről- a könyvtári és a pedagógiai szaksajtón, valamint a tömegmédián keresztül.
4.  Olyan hatékony, presztízst emelő minőségi munkára van szükség, amely meggyőzően demonstrálja az állami, társadalmi irányítószervek előtt a könyvtárak megnövekedett pedagógiai és szociális funkcióját.
A célirányos, hosszú távra tervezett munka meg kell, hogy teremtse azt az imázst, amely a KTE-t az országos szakmai köztudatba emeli.

(Homor Tivadar: Stratégiai lépésváltás az egyesületté válás küszöbén. In: Könyvtári Levelező/lap, 1997. 5. sz., 16. p.)

KTE történet

Beszámolók

Arany-Nagy Zsuzsanna - Németh Szilvia: 25 éve együtt – végre újra személyesen! Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének 25. születésnapjáról és Tavaszi Szakmai Napjáról. In: Könyvtárvilág. 2022. 2. sz. URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2022/05/25-eve-egyutt-vegre-ujra-szemelyesen-beszamolo-a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-25-szuletesnapjarol-es-tavaszi-szakmai-napjarol/7658/ Utolsó letöltés: 2022.05.04.