Beküldő: admin | 2022. 10. 10., h – 07:49
kkk12

Dömsödy Andrea (szerk.): XXI. századi iskolai könyvtári terek. (Kis KTE könyvek, 12.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2022. 228 p., ISBN 978-615-81914-2-5

A kötetet a KTE 2022-es tagjai a 2022-es Őszi Szakmai Napon kapják ajándékba.

A sorozat honlapja: https://portal.ktep.hu/KKK

A 2022-ben 25 éves Könyvtárostanárok Egyesülete a Kis KTE könyvek című sorozat 12. kötetével ünnepli évfordulóját. Az iskolai könyvtárak térkialakítását körbejáró tanulmányok, esetleírások hiánypótlók a hazai szakirodalomban. Különlegesség, hogy a szerzők között találhatunk elméleti könyvtárpedagógust, gyakorló könyvtárostanárt és építészt is.

A tanulmánykötetet közhelyek nélkül ajánljuk minden könyvtárostanárnak hiszen a könyvtári térről való tudatos és reflektív gondolkodás a mindennapi iskolai könyvtári munka minőségét is növeli. Számos szempont új megvilágításba helyezheti az eredményeket és a kudarcokat és egyszerűen megvalósítható módszertani és berendezési ötleteket is adhat. Emellett természetesen segíti az iskolai könyvtárépítésen dolgozó építész szakembereket és iskolavezetőket is a szakmai elvárások és lehetőségek bemutatásával.

A könyvtár és funkcionális tereinek elméleti, rendszerező bemutatása, a ma modernnek nevezett elvek bemutatása egyszerre segíti a meglévő terek elemzését és újak tervezését. A külföldi, modern trendeket felvillantó példák jól szemléltetik a tanulásközpontú, XXI. századi iskolai könyvtári terek mögötti koncepciót. A részletekbe menően bemutatott három hazai példa pedig hitelesen szemlélteti, hogy ezek itthon is lehetségesek. Három helyzetet mutatnak meg: egy szinte költségek nélküli kisebb átalakítást, egy működő iskolán belüli költözést és egy új iskolaépületben való kialakítást. Mindezeket kiegészíti egy tervezési folyamatot és a közösségi tervezést bemutató írás.
 

Előszó
Tartalomjegyzék
Kiegészítések
Hibajegyzék
Publikációk

Előszó

Dán Krisztina 2009-ben fogalmazta meg, hogy szükség lenne az új és megújuló iskolai könyvtári terek bemutatására a szakirodalomra és emellett módszeres elemzésükre is. Sajnálatos módon azóta is nagyon kevés ilyen témájú publikáció jelent meg a hazai szakirodalomban. Kötetünk ezt az űrt igyekszik betölteni, mert egyetértünk Dán Krisztinával, szükséges segíteni egymást, a szakmát abban, hogy minél kevesebb hibát kövessenek el a tervezés, kialakítás során, hiszen később nehezen és/vagy nem is korrigálhatók a hibák.

A körültekintő tervezés támogatásához szükségesek elméleti, rendszerező, alapelveket tisztázó írások és konkrét tervek, megvalósult könyvtárak leírásai, kritikái és a tervezési kivitelezési folyamat részleteit is bemutató írások. Ebben a kötetben ezek mindegyikét nyújtjuk.

A könyvtárépítészet témája nincs, vagy nem eléggé van jelen a hazai könyvtárosképzésben. Ez a kötet terveink szerint a téma beemeléséhez, részletesebb tárgyalásához is hozzájárul, segédanyagot szolgáltat. Tény, hogy egy könyvtáros életében ritkán előforduló helyzet a könyvtárépítés vagy az építészeti átalakítás, de a könyvtári terekről való tudatos gondolkodás nemcsak ekkor szükséges. Része ez minden könyvtári munkafolyamatnak. A terek befolyásolják a szolgáltatásokat, a használói szokásokat és a könyvtárosok „működését” egyaránt. Erre a szolgáltatások fejlesztésének folyamatában tudatosan érdemes reflektálni. Figyelembe kell venni azt is, hogy a pedagógia, a könyvtárak és a könyvtárpedagógia is folyton változik, ez elmúlt évtizedekben jelentős változásokon, szemléletváltáson ment keresztül, ehhez a tereknek is igazodni, kapcsolódni kell.

Az iskolai könyvtári terek nem tervezhetők az iskolától, az iskolai pedagógiai kultúrától függetlenül. Ez a könyvtártípusból következik. Ha az iskola tanuló- és tanulásközpontú és még könyvtárpedagógiai koncepciója is van, akkor az iskolai könyvtár tervezése, működtetése során sokrétű igényekkel és sokféle lehetőséggel kell számolni. Ha pedig nem vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy iskolánk modern pedagógiai szemléletű, vagy törekszik azzá válni, akkor tereinkkel segíteni szükséges ezen folyamatok beindítását.

A folytonos változás mellett pedig érdemes legalább fejben készülni egy lehetséges átalakításra, hiszen mint kötetünk tanulmányaiból is látható a koncepció kialakítása hosszú folyamat. Az erről való gondolkodás pedig számos kisebb és akár nulla forintos ötletet is eredményezhet, melyek megvalósításával növelhető a szolgáltatás minősége.

A tervek, szándékok folyamatosan alakulnak a környezet hatására. Ezt mutatja be szemléletesen egy amerikai esettanulmány (Loertscher - Diggs, 2009). A könyvtárostanár arra kérdésre, hogy hogyan döntötte el, hogy átalakítja és a könyvtárat tanuló közösségnek (Learning Commons) hívja, azt válaszolta, nem az ő döntése volt, hanem a felépített könyvtárpedagógiai programból következett. Az átépítésről szóló beszámolója sem az építészeti részletekről, hanem a tanulási megközelítésről szól. A tanácsa is az, hogy először építsünk programot.

Egy iskolai könyvtárban lehet alkalmas terek nélkül is eredményeket és a látszatnál jóval magasabb szintű szolgáltatást elérni, de sokkal nagyobb energiabefektetéssel és kisebb hatásfokkal. Ebből következően minden érdekeltnek, könyvtárostanárnak, pedagógusnak, diáknak és szülőnek és természetesen az oktatás irányítóinak és a fenntartónak is azon kell dolgoznia, hogy a hatékony iskolai könyvtári munkához a lehető legalkalmasabb terek váljanak kialakíthatóvá és folyton alakulóvá.

A Könyvtárostanárok Egyesülete régóta érzi a könyvtári terekről való tudatos gondolkodás előremozdításának szükségességét. Ehhez már 2010-ben is hozzájárult, amikor is Őszi Szakmai Napját Iskolai könyvtárat építünk címmel az Óbudai Árpád Gimnáziumban tartotta meg. Azóta hosszú idő telt el. Jelen kötet létrejöttének nagy lökést adott két, a témában született pályamű. Treszkai Anett építész OTDK dolgozata és Németh Szilvia könyvtárostanár pályázata Az év fiatal könyvtárosa címre. Ők már jelen kötetünktől függetlenül is dolgoztak együtt, közösen szerveztek közösségi tervezési programokat. Ezek közreadása érdekében kértük fel Nagyné Iványi Kingát és Pataki Mariannát, akik nagyon különböző helyzetekben mentek végig a könyvtártervezési folyamaton. A négy gyakorlati írást és az építész szemszögét egészítettük ki további három elméleti írással. Ezzel a sokoldalú csomaggal kívánjuk segíteni azt, hogy iskoláinkban a hatékony iskolai könyvtári munkához a lehető legalkalmasabb terek váljanak kialakíthatóvá és folyton alakulóvá.

 szerkesztő

Felhasznált irodalom
Dán Krisztina (2009-2010): Az iskolai könyvtárak építészeti, térszervezési és berendezési sajátosságai. 1-3. In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár. Finanszírozás, gyarapítás. Budapest, Raabe, C 1.13-15 (34, 28, 14 p.)

Loertscher, David V. - Diggs, Valerie (2009): From library to learning commons: a metamorphosis. In: Teacher Librarian, 36. évf. 4. sz. 32–38. p.
 

Tartalomjegyzék

Előszó . 6
Az iskolai könyvtár építészetének hazai szakirodalma . 9

1. Az iskolai könyvtár terei – elhelyezés, térkialakítás, berendezés – Dömsödy Andrea . 13
2. Az iskolai könyvtári terek – pedagógiai nézőpont – Dömsödy Andrea . 67
3. A könyvtári tér szerepe a XXI. századi iskolában, tanulásban – Treszkai Anett . 93
4. A könyvtár(át)építés folyamata a könyvtárostanár szemszögéből – Dömsödy Andrea .116
5. Egy új iskolai könyvtár kialakításának rejtelmei – Iványiné Nagy Kinga . 131
6. Egy modern pedagógiai szemléletű iskola könyvtárának költözésének és kialakításának tapasztalatai – Németh Szilvia . 154
7. Egy majdnem futurisztikus könyvtár – „csak” egy jó koncepció kell – Pataki Marianna . 203
8. A közösségi tervezés könyvtári gyakorlatáról – Németh Szilvia – Treszkai Anett . 213

Könyvtárostanárok Egyesülete . 225
A sorozat eddig megjelent kötetei . 227
A KTE további kiadványai időrendben . 227

Kiegészítések

5. fejezethez: Egy új iskolai könyvtár kialakításának rejtelmei – Iványiné Nagy Kinga

Hibajegyzék

Hiba helye Hiba Helyesen
címlapverzó felesleges ismétlődés az ISBN számban ISBN 978-615-81914-2-5

Publikációk

Arany-Nagy Zsuzsanna: A Könyvtárostanárok Egyesületének két kiadványáról. In: Új Pedagógiai Szemle, 2023. 3-4. 121-134. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=730304012 Utolsó letöltés: 2024.06.07.

Dömsödy Andrea: XXI. századi Iskolai könyvtári terek az olvasásért. Kis KTE könyvek 12. könyvbemutató. In: Könyvtárak együtt az olvasásért. KTE - OSZK Őszi Szakmai Nap, Budapest, 2022.11.29. URL: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQCrIZbWnXY1scNz_umNEuAwGXwK3mq7Pv7LszM7AI85VowGtBcf1xiMoiKieDTPA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 Utolsó letöltés: 2022.11.29.

XXI. századi iskolai könyvtári terek - Kis KTE könyvek 12. - a könyvtárostanár szerzők ízelítője. Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2022.10.13. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KJR5PiaeQyM Utolsó letöltés: 2022.10.21.

Dömsödy Andrea: XXI. századi iskolai könyvtári terek - villám könyvbemutató. Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2022. URL: https://youtu.be/HyYX0UtxH30 Utolsó letöltés: 2023.01.05.

Támogató

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap nyílt pályázat keretében 500.000 Ft-tal támogatta.