Beküldő: admin | 2014. 02. 06., cs – 22:38
borító

Barátné Hajdu Ágnes - Cs. Bogyó Katalin - Eigner Judit (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok (Kis KTE könyvek, 7.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013., 331 p. ISBN 978-963-88046-4-8

A kötetet a KTE tagjai a 2014-es Tavaszi Szakmai Napon vehették át. 

 

A Kis KTE könyvek c. sorozatunk hetedik kötetében olyan óravázlatokat adunk a kollégák kezébe, melyek jól adaptálhatók a könyvtárhasználat tanítása során.

A kötet első része egy módszertani segédanyag, amely a könyvtár-pedagógia korszerű szemléletű, gyakorlati szempontú összefoglalását adja. Lépésről lépésre veszi, vezeti végig a könyvtár-pedagógiai munka tervezését a tantervektől az órák megszervezéséig. A könyvtárhasználati tanórák szervezését korszerű tanulási-tanítási stratégiák, tanulásszervezési módok tükrében tárgyalja. A konstruktivista pedagógia szemléletének megfelelően az RJR modell könyvtári órákon való alkalmazásához olyan módszereket, pedagógiai eszközöket vonultat fel, melyeket konkrét példákon keresztül is bemutat.

A kötet második és harmadik része húsz részletes óravázlatot tartalmaz gyakorló könyvtárostanárok tollából. Az első kilenc óravázlat a Könyvtárostanárok Egyesülete által kiírt pályázatra beküldött pályamunka, a második tizenegy pedig válogatás a Szegedi Tudományegyetem könyvtárpedagógia-tanár szakos hallgatói zárótanításainak az óravázlatai közül.

A könyvtárostanár-képzésből származó óravázlatokhoz kapcsolódóan kötetünk bemutatja a könyvtárpedagógia-tanár szak kialakulását, a képzés tartalmát, és az első évek szegedi tapasztalatait.
 

A kötet tartalomjegyzéke

Előszó

I. Rövid módszertani összegfoglaló (Cs. Bogyó Katalin)

1. A könyvtárpedagógiai munka tervezése
1.1. Könyvtárhasználat a Nemzeti alaptantervben
1.2. Könyvtárhasználat a Kerettantervben
2. A könyvtárhasználati órák
3. Tanulásszervezési módok, tanítási-tanulási stratégiák a könyvtárhasználati órákon
3.1. Konstruktívista pedagógia
3.2. Forrásalapú tanulás
3.3. Problémaalapú tanulás
3.4. Kooperatív tanulás
3.5. Az RJR modell
3.6. IKT eszközök használata
4. Összefoglalás
5. Felhasznált irodalom

II. Így tanítom a katalógus használatát (dr. Eigner Judit)

1. A KTE pályázati kiírása
2. A zsűri összegző véleménye
2.1. Részletes vélemény az első három helyezett pályázó munkájáról
2.2. A további pályázatok rövid áttekintése, értékelése
3. A pályamunkák felépítése
4. Néhány szó a szerkesztésről

A pályaművek

1. Albert Anikó: Könyvtárhasználati szakórák.Információkereső nyelvek
2. Illés Imréné: A katalógus fogalmának, szerepének és az alapkatalógusok fajtáinak megismerése. Tájékozódás a betűrendes katalógusban
3. Jákliné Tilhof Ágnes: Elektronikus könyvtári katalógusok, adatbázisok használata
4. Máté Györgyné: A könyvtári katalóguscédula titkai
5. Pandur Emese: A katalógushasználat tanítása általános iskola 8. évfolyamán
6. Pataki Marianna: A könyvtár indirekt tájékoztató eszközei 1-2. A cédulakatalógustól az elektronikus adatbázisokig
7. Sári Tünde: A katalógus
8. Vass Marianna: Könyvtárhasználati modul 9. évfolyamon: az 1., a 3. és az 5. óra – könyvtári rend, katalógushasználat
9. Vekerdi Ágnes: Játsszunk katalóguscédulákkal!

III. Hallgatói óravázlatok

A) A könyvtárhasználati órák helye a könyvtárpedagógia-tanárképzésben (Barátné dr. Hajdu Ágnes)

1. A szak alapításának körülményei
2. Könyvtárpedagógia-tanár képzés kurzusai
3. A képzés tapasztalatainak összegzése – a portfólió
4. Felhasznált irodalom
1. melléklet A Könyvtárpedagógia-tanár képzés nappali hálóterve

B) A hallgatói óravázlatokról (Cs. Bogyó Katalin)

1. Szakmai gyakorlat a Szegedi Tudományegyetemen
2. A szakmai gyakorlat tárgyi és személyi feltételei
3. Az egyéni szakmai gyakorlat
4. A zárótanítás óravázlata a portfólióban
5. A kötet zárótanítás-óravázlatai
Összegzés

C) A szerzőkről

D) A hallgatók óravázlatai

1. Szántóné Somogyi Katalin: A könyvtár állománya, a könyvek
2. Szák-Kocsis Kata: A könyv részei I.
3. Magineczné Váradi Éva: Dokumentumismeret: A könyv részei II. Tartalomjegyzék, név- és tárgymutató, bibliográfia
4. Schieszler Anna: A kézikönyvek használatának gyakorlása
5. Tóth Viktória: A kézikönyvtár és könyvtípusai
6. Bartos Kinga: A könyvtár rendje – a betűrendi jel
7. Murányi Adrienn: A szakrendi jel
8. Nagyné Falucskai Anna: A könyvtár rendje: a raktári jelzet (szakrendi és betűrendi jel)
9. Kulcsár Marianna: Időszaki kiadványok nyomtatott repertóriumainak és adatbázisainak használata
10. Savanya Ildikó: Adatgyűjtés különböző forrásokból
11. Östör Szabina: Kreatív weblapszerkesztés olvasmányélményekkel

IV. Könyvtárhasználati óravázlatok a szaksajtóban

Mutatók

A kötet tartalmával kiegészült a sorozat összesített mutatója, mely a sorozat honlapján tekinthető meg: https://portal.ktep.hu/KKK

 

Könyvismertetés 

BOGYÓ Katalin, Cs.: Könyvtárhasználati óravázlatok, Könyvismertetés In: Könyv és Nevelés, 2015. 1. sz., 116-119.  p. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/konyvtarhasznalati_oravazlatok Utolsó letöltés: 2015.10.16.

NYIRŐ Gizella: Kis KTE könyvek – Könyvtárhasználati óravázlatok In: Könyvtárvilág, 2014. 3. sz., URL: http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/06/kis-kte-konyvek-.konyvtarhasznalati-oravazlatok/1548/ Utolsó letöltés: 2014.07.01.