Beküldő: admin | 2011. 08. 22., h – 19:27
Borító

Dömsödy Andrea (szerk.): Iskolai könyvtári projektek, programok,  (Kis KTE könyvek 4.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011, 254 p. ISBN 978-963-88046-1-7

 

A szerkesztő ajánlása

A Kis KTE könyvek sorozat negyedik kötetében a Könyvtárostanárok Egyesülete által kiírt pályázatra beküldött tíz projekt- és programleírást adunk közre. Mindezt bevezető elmélet és ajánló bibliográfia kíséretében tesszük, hiszen a pályázattal és a kötet kiadásával is célunk, hogy a projektmódszer alkalmazásához segítséget nyújtsunk.
A projekt hatékonyan és komplexen fejleszti a tanulók tudását, kompetenciáit. Ezek közül a könyvtárra is épülő projekt kiemelten fejleszti az információs műveltséget és életszerű helyzetet biztosít a könyvtárhasználóvá nevelés számára, hiszen a projekt megvalósítóinak szükségszerűen információkra van szükségük. A gyakorlatban a projekt sikere nagymértékben függ attól, hogy ezeket az információkat mennyire hatékonyan tudjuk megtalálni, felhasználni.

Így elmondhatjuk, hogy az iskolai projektek ritkán működhetnek könyvtári szolgáltatások nélkül, még akkor is, ha azokat nem a könyvtárostanár szervezi. Ebben a kötetben viszont rövid bemutatkozás után könyvtárostanárok osztják meg terveiket, feladatlapjaikat, tapasztalataikat.
 

Előszó

A projekt olyan módszer, szemlélet, mely hatékonyan és komplexen fejleszti a tanulók kompetenciáit. Ezek közül a könyvtárra is épülő projektek kiemelten fejlesztik az információs műveltséget. Jó eszközei a könyvtár oktatásba való szerves beépülésének, és életszerű helyzetet biztosít a könyvtárhasználóvá nevelés számára.

Egy projekt megvalósítóinak szükségszerűen információkra van szükségük. Az információhiány vonatkozhat a projekt témájára, de a megvalósítás módjára is. A gyakorlatban a projekt sikere nagymértékben függ attól, hogy ezeket az információkat mennyire hatékonyan tudjuk megtalálni, felhasználni. Ezt az iskolai projektek során is figyelembe kell venni. Egy valóban életszerű projektben a tanulók nem kaphatnak minden szükséges információt készen. Vagyis szinte minden projekt igényel információkeresést. A kérdés, hogy ezt tudatosan módszeresen segítjük-e. A résztvevők rendelkeznek-e a megvalósításhoz szükséges információs műveltséggel? Pedagógusként, könyvtárpedagógusként meg tudjuk-e határozni, hogy a sikeres részvételhez milyen tudáselemek szükségesek ezen a téren? Ha a tanulóknak vannak még hiányai ezen a területen, akkor pedagógiai célul kell kitűzni az információs műveltség, a könyvtárhasználat fejlesztését is. Egy projekt ezt a területet indirekt módon nagyon hatékonyan tudja fejleszteni, hiszen a projektnek ritkán az a résztvevők által kitűzött célja, hogy fejlődjön könyvtárhasználatuk. Ehelyett a célja, hogy megalkossanak, megszervezzenek, bemutassanak valamit. Az egyik nagy kérdés, hogy a munka során kapnak-e segítséget abban, hogy felismerjék az információhiányt, hogy kérdésüket meg tudják fogalmazni, hogy a keresés során tudatosan alkalmazzanak keresőtechnikákat, hogy megfelelő kulcsszavakat használjanak, hogy a talált információkból a feladatnak megfelelően tudjanak válogatni, hogy értelmezni tudják a talált információkat és szakszerűen, etikusan használják fel azokat. Tágan értelmezve azokat nevezhetjük könyvtári projekteknek, melyekbe tudatosan építjük bele ezeket az elemeket, elvárásokat.

A Könyvtárostanárok Egyesülete a 2009-es Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával pályázatot írt ki megvalósult iskolai könyvtári projektek leírására. Egyik célunk az volt, hogy jó gyakorlatokat gyűjtsünk össze és tegyünk közzé. Ezenközben pedig a kollégákat a fentiekről való tudatos gondolkodásra késztessük.

A Kis KTE könyvek sorozat ezen, negyedik kötete a beérkezett pályaműveket és készítőiket mutatja be. A pályázaton a zsűri döntése alapján a következő eredmény született:

1. Machlik Jánosné: Utak a középiskolába, Melyiket válasszam?
2. Buncsák Piroska és Rónyai Tünde: Így segítjük könyvtári szolgáltatásainkkal iskolánk projektjeinek megvalósulását
2. Kürtösi Zsoltné: A reneszánsz Magyarországon

A zsűri viszont mind a tíz munkát értékesnek tartotta, így a jelen kötet tíz különböző, pedagógiailag és könyvtári szempontból is megalapozott, kipróbált és adaptálható projektet, programot mutat be. A közölt leírások – Machlik Jánosné nyertes munkáját leszámítva – az eredeti pályaművek kiegészített, átdolgozott változatai. A leírások egységes szerkezetűek mindegyik ugyanazon szempontrendszer mentén ismerhető meg. Ez alól kivétel Buncsák Piroska és Rónyai Tünde pályamunkája, mert ők nem egy konkrét projektleírással pályáztak, hanem élve a pályázati kiírás 2. lehetőségével könyvtáruk projektkezdeményező, projekttámogató működését mutatták be.
 

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Az eredeti pályázati kiírás
 • Nahalka István: Projekt vagy nem projekt?
 • Hock Zsuzsanna: Mire jó a projektmódszer? Projektek szerepe az iskolai könyvtár helyzetének megerősítésében
 • Buncsák Piroska és Rónyai Tünde: Így segítem könyvtári szolgáltatásaimmal iskolám projektjeinek megvalósulását
 • Bajiné Takács Margit: Környezetvédelem
 • Cs. Bogyó Katalin - Patkósné Hanesz Andrea: Varázsnap az Iskolai Könyvtárak Világnapján
 • Detrichné Kiss Zsuzsanna: Egyszer volt Budán kutyavásár
 • Hársas Oszkárné és Felszeghyné Molnár Eszter: „Mese mese mátka…”
 • Kovács Anikó: Bethlen Gábor és kora
 • Kürtösi Zsoltné: A reneszánsz Magyarországon
 • Machlik Jánosné: Utak a középiskolába… Melyiket válasszam?
 • Nagyné Kiss Anikó: 7 próba
 • Pandur Emese: Kaland a könyvtárban
 • Ajánlott irodalom könyvtárostanároknak a projekt témakörében
   

Mutatók

A kötet tartalmával kiegészült a sorozat összesített mutatója, mely a sorozat honlapján tekinthető meg: https://portal.ktep.hu/KKK

Sajtó

Borbé Levente: Iskolai könyvtári projektek, programok In: Borbé Levente: Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok, A Hargita megyei magyar iskolakönyvtárosok blogja, Csíkszereda, 2011.07.17. URL: http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2011/07/iskolai-konyvtari-projektek-programok.html Utolsó letöltés: 2011.08.22.

Iskolai könyvtári projektek, programok In: ReMeK-e-hírlevél, 2011/8. URL: http://epa.oszk.hu/01200/01260/00058/ Utolsó letöltés: 2011.08.22.