Beküldő: admin | 2022. 01. 31., h – 11:03
informaciozz borito

Dömsödy Andrea – Hidvégi Krisztina – Tóth Viktória – Cs. Bogyó Katalin: Információzz! De miért? Színes útmutató az információ és a könyvtárak használatához. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2021, 223 p. ISBN 978-615-81914-1-8

Illusztrálta: Pataki Marianna
Tervezte: Szabó Imola Julianna
Olvasószerkesztő: Csörgei Andrea
Szakmai lektor: Csörgei Andrea
A korábbi változatok szakmai lektorai: dr. Varga Katalin és Melykóné Tőzsér Judit

A kötet kísérleti, fejlesztési alatt lévő változat, így kereskedelmi forgalomba nem kerül. A KTE 2022-es tagjai egy példányt ajándékba kapnak. (Az átvétel módjáról később küldünk információt.) A szélesebb közönség a fejlesztési szakasz után férhet hozzá a javított kiadáshoz.

Az oldal áttekintése

Előszó

KEDVES INFORMÁCIÓÉHES DIÁK!
Tudom, egy újabb „tanulnivaló”!

Valószínűleg, azt gondolod, sok mindent már tudsz. Egyetértünk, mégis arra invitállak, légy nyitott a megismerésére!
Hogyan tudnálak meggyőzni erről téged én, aki 20 évig a kölcsönzőpult egyik oldaláról, majd közel 30 éve könyvtárostanárként vagyok szerelmes az információzásba? Téged, aki lehetsz a könyvtár illatával éppen ismerkedő, vagy gyakorlott „könyvtárlakó”.

Mindig azokat a tanárokat szerettem diákként, akik inkább kérdeztek, mint közöltek/ kinyilatkoztattak/tanulni valót adtak ki. Akik engedték, sőt, rávették arra, hogy gondolkozzak, merjek kételkedni.

Te hogy vagy ezzel? Valamikor olvastam egy Einstein idézetet, amely ebben erősít meg:  „Tulajdonképpen csoda, hogy a modern oktató üzemek még nem fojtották meg egészen a szent kutató szent kíváncsiságot, hiszen ennek a kényes növénykének a támogatáson kívül főként szabadságra van szüksége; e nélkül feltétlen tönkremegy.” (idézi: Bodó, 1985, 82.)

Nos, azt hiszem ez a könyv azért fontos neked, hogy segítsen eligazodni a rád zúduló adatok között, hogy tudatos döntéssel szerezd meg a releváns információt, hogy táplálja a kíváncsiságod és megadja hozzá a szabadságot.

KEDVES KOLLÉGA!

Tudom, egy újabb tankönyv…

Remélem, jól „ismerlek” és ez a mondat más hangsúllyal szólal meg a fejedben, mint a diákoknak. Vajon hány éve vársz erre? Mikor is jelent meg legutóbb a könyvtárhasználat tanítását segítő kiadvány? Mekkora gyűjteményed van a régi kedves kollégák, a nagy
elődök könyveiből kiemelt szemelvényekből? A továbbképzések, szakmai napok, műhelymunkák során összegyűjtött jó gyakorlatokból? Értékes anyag, vigyázz rá, de most egy olyan kiadványt tartasz a kezedben, melyben rendszerbe foglalva, mégis szabadságot biztosítva találod meg mindazt, amit velünk együtt remélhetően te is fontosnak tartasz.

A kötet fejezetei az információzás minden fázisában segíteni fognak. Az előre tervezhető könyvtárhasználati órákon, a könyvtárhasználatra épülő szakórákon vagy az S.O.S. segítséget kérő diákok támogatásánál. Számomra már a szerzők neve garancia volt, hogy érdemes megismerni, támaszkodni rá a mindennapokban, és nem is csalódtam.

Az innovátor mesterpedagógus programom mottója volt ez az Albert Einstein idézet: „Az oktatásnak olyannak kell lenni, hogy a felkináltakat, mint értékes ajándékot és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.” (idézi: Calaprice, 1996, 40.)

Cserlakiné Hagymássy Krisztina
könyvtárostanár, a KTE elnöke

Tartalomjegyzék - hagyományos

Előszó, 5
Tartalomjegyzék, 6
Információs problémamegoldási folyamatok, 8
Bevezetés, 17
Használati útmutató, 18

I. Információ, 23

Információ, 24
Információs társadalom, 28
Az információ befolyása, 32
Az információ kezelése, kordában tartása…, 36      
Információs műveltség, 38

II. Információforrások, 43

Forrástípusok dilemmái, 44
Dokumentumtípusok forma szerint, 46
A könyv, 50
A könyv formai elemei, 52
A könyv tartalmi egységei, 54
Elektronikus dokumentumok, 56
Időszaki kiadványok, 58
Dokumentumtípusok használat szerint, 64
Dokumentumtípusok tartalom szerint, 66
Kézikönyvek, segédkönyvek, 68
Saját dokumentum létrehozása, 74

III. Információs intézmények, könyvtárak, 77

Információs intézmények, 78
A könyvtári gyűjtemény, 84
Könyvtári terek, 88
Raktári rend, 92
Könyvtári szolgáltatások, 98
Könyvtári szolgáltatások otthonra, 100
Könyvtári szolgáltatások helyben, 104
A könyvtárhasználat feltételei, 108
Könyvtártípusok, 112
A könyvtárak története, 120
A jövő könyvtára, 124

IV. Információ- és forráskeresés, 127

A keresés okai, 128
A feladat, a keresés tervezése, 130
Keresési stratégiák, 134
A keresés tárgya, módja, taktikái, 138
Információkereső nyelvek, 140
Keresés kulcsszavakkal, 142
Keresés adatbázisokban, 144
Keresőkérdés pontosítása, 146
Böngészés és teljes szövegben keresés, 150
Katalógusok és bibliográfiák, 152
Keresés az interneten, 156
Forráskiválasztás, 158

V. Információ- és forráshasználat, 165

Az információhasználat lépései, 166
Az információ kinyerése, 168
Az alkotás, 172
Forrásjelölés, 176
Bibliográfiai adatok, 178
Hivatkozási stílus, 182
Irodalomjegyzék, 186
Idézés, 190
Munka megformázása, 192
Az alkotás után, 194

Utószó, 197
Felhasznált irodalom, 198
Gyakori rövidítések az információ és a könyvtárak világában, 202
Mutató, 205
Mellékletek, 217

Tartalomjegyzék - vizuális - problémaközpontú

 

mi csináljak

Mit csináljak?

 

 

madareteto

Madáretetőt építek

 

 

kiseloadas

Kiselőadásra készülök

kotelezo

El kell olvasnom a kötelezőt

     

fecske

Molnár vagy füstifecskét láttam?

Utószó

A Könyvtárostanárok Egyesülete, jelen kézikönyvünk kiadója, megjelenésünk évében ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Véletlen-e vagy nem, de szintén 1986-ban jelent meg a Zsolnai módszer részeként egy könyvtárhasználati tankönyv Könyv a könyvről címmel. Ezt utána még 12-féle tanulóknak szóló, a könyvtárhasználatot tanító „tankönyvcsalád” követte a 2000-es évek elejéig. Ezek között találhatunk klasszikus tanulói tankönyveket,
munkafüzeteket, feladatgyűjteményeket, szöveggyűjteményeket és egy kézikönyvet is. (Dömsödy, 2018, 306-309.) Az azóta eltelt 15-20 évben viszont új, felújított tartalmú, a tanulókat az információval való munkában könyvtári megközelítésből segítő kiadvány nem jelent meg.

A korábban megjelentek közül a Fölfedezem a könyvtárat, majd későbbi címén az Információ - könyv - könyvtár c. kézikönyvet tekintettük mintának, kiindulópontnak e kézikönyv első, elektronikus változatainak tervezésekor. Hasonlatosnak látjuk abban, hogy nem tankönyv, nincs leckékre osztva, tartalma jóval túlmutat a tanterveken, tananyagon. Célja, hogy kézikönyvként egészben, összefoglalóan mutassa be az információzás, vagy régebbi,
szakszerűbb kifejezéssel élve a szellemi munka technikáját. Ennek következtében Katsányi Sándor és Könyves-Tóth Lilla munkáit is jellemezte a problémaközpontúság, mely számunkra kiemelten fontos vezérelv. Különbözik tartalmában, annak frissességében, az elektronizáció adta újdonságok nagyarányú megjelenítésében, mely a két kézikönyv megjelenése közt eltelt 20-21 év alatt felgyorsult technikai fejlődés követelt meg. A feladathelyzetek,
az információs problémák viszont nem változtak. Ezt hangsúlyozandó kézikönyvünkben tudatosan törekedtünk a nyomtatott és az újabb hordozójú információforrások együttes bemutatására. Ezzel is azt hangsúlyozzuk, hogy azok funkciója, célja, logikája a meghatározó, nem pedig az anyaga.

Bízunk benne, hogy ez a felépítéssel segíteni tudjuk az információzókat feladataik hatékony és sikerélményekben gazdag megoldásában. Emellett abba is bízunk, hogy a problémaközpontú és folyamatalapú szemlélet alkalmazásában tudjuk támogatni a könyvtáros és a pedagógus kollégákat.
Kézikönyvünknek ez már a harmadik változata, ami most nyomtatásban megjelent.

De még mindig kísérletinek tekintjük. A színes, az ábrákat központi elemként kezelő forma újdonság számunkra, de nem csak a formát, a tartalmat is folyamatos csiszoljuk. Fontosak számunkra a visszajelzések, így kezdőket és haladókat egyaránt arra kérünk, hogy osszák meg velünk véleményüket, ötleteiket. Látogassák meg a kiadvány honlapját, ahol ezt megtehetik: https://portal.ktep.hu/infozz

A szerkesztő

Hibajegyzék

Hibabejelentő felület: https://portal.ktep.hu/infozz_hiba2022

A hibajegyzék nem tartalmaz minden sajtóhibát. Csak a tartalmilag jelentős problémákat soroljuk.

Oldalszám Hiba és javítása
40. p. A lépések leegyszerűsítve felsorolásban pontosabban fogalmazva: keresés - Milyen információforrásokat és hol találok a témáról?
45. p. Az ábra jobb felső rózsaszínű keretében helyesen: hozzáférés szerint (nem rögzítettség szerint)
95. p. A jobb oldali sávban a magyar ábécéből lemaradt az "n" betű mellől az "ny".
 
129. p. A böngészés alatt a madáretetős példa valójában a jobb oldali világoskék szövegdobozban: 
A madáretetők építésétől szóló könyvet átlapozom, átböngészem, hátha a képek alapján látok olyat, amit a mi kertünkben is el tudok képzelni.
133. p. A lap tetején lévő alcím/kérdés helyesen: Mit tervezzek? (A most ott lévő két kérdés helyett.)
136. p. Az ábrán az "összetett, több lépéses stratégia"-hoz tartozó utaló oldalszáma helyesen: 137.
191. p. A jobb oldali, barna szövegdoboz, a példa címe helyesen: Név-cím adatsorrend
205. p. A mutatóban az álhír címszó kiegészítendő a 159. oldallal.
210. p. A mutatóban a könyvtár kulcsszó és a hozzá tartozó 80-as oldalszám vastag betűvel írandó, mert definíciót jelöl.
212. p. A mutató a munkabibliográfia kulcsszónál kiegészítendő a 158-cal, vastagon szedve, mert ott található a definíció.

Korábbi, elektronikus kiadások

A könyvtárhasználatot segítő kézikönyvnek korábban három változata jelent meg. Mindháromnak teljesen ugyanaz a felépítése, vagy az egyes fejezetszámok, címek megfeleltethetők, így könnyen áttekinthető a kezdő és haladó közötti különbség és a hozzá tartozó módszertani fejezet. A jelen nyomtatott változat ezek alapján készült, de azok struktúráját csak fő fejezeteiben követi. Szövege tömörítésre, helyenként pontosításra került. Az ábrái új grafikát kaptak, és helyenként azok is átalakításra kerültek, továbbá újabb ábrák is készültek.

Kezdőknek: sok ábrával, egyszerűbb megfogalmazásokkal

Dömsödy Andrea (szerk.): Információzz! De miért? Kérdések és válaszok az információ és a könyvtárak használatáról. Kezdők számára. Eger, EKE, 2020. URL: https://pegazus.uni-eszterhazy.hu/tankonyv/informaciozz_de_miert_kezdo/  Utolsó letöltés: 2021.11.04.

Haladóknak: bővebb tartalom egyes témákban

Dömsödy Andrea (szerk.): Információzz! De miért? Kérdések és válaszok az információ és a könyvtárak használatáról. Eger, EKE, é.n. URL: https://pegazus.uni-eszterhazy.hu/tankonyv/informaciozz_de_miert/  Utolsó letöltés: 2021.03.22.
 

Pedagógusoknak: koncepcióval, követelményekkel, módszertani tanácsokkal, ötletekkel

Dömsödy Andrea (szerk.): Információzz! De miért? Kérdések és válaszok az információ- és a könyvtárhasználatra való felkészítésről. Módszertani kézikönyv. Eger, EKE, 2020. URL: https://pegazus.uni-eszterhazy.hu/tankonyv/informaciozz_de_miert_modszertani_kezikonyv/ Utolsó letöltés: 2021.04.05.

Belelapozós

Ezen a linken mintaoldalakat tekinthet meg a nyomtatott kötetből: https://portal.ktep.hu/sites/default/files/KTE_Infomaciozz_belelapozos_2021.pdf

Oktatóvideók

Dömsödy Andrea – Hidvégi Krisztina – Tóth Viktória – Cs. Bogyó Katalin: Miért van könyvtár? Bp., KTE, 2022. 1:42 min URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZIifM8x9HwE Utolsó letöltés: 2022.05.10.

Dömsödy Andrea – Hidvégi Krisztina – Tóth Viktória – Cs. Bogyó Katalin: Hogyan lehetek jó az információzásban? Bp., KTE, 2022. 2:09 min URL: https://www.youtube.com/watch?v=rHfbh_Bmvmk Utolsó letöltés: 2022.09.19.

Dömsödy Andrea – Hidvégi Krisztina – Tóth Viktória – Cs. Bogyó Katalin: Miért és hogyan kell hivatkozni? Bp., KTE, 2022. 1:38 min URL: https://youtu.be/oEaDIJkWHmo Utolsó letöltés: 2022.05.10.

Dömsödy Andrea – Hidvégi Krisztina – Tóth Viktória – Cs. Bogyó Katalin: Hogyan hivatkozzak? Bp., KTE, 2022. 2:27 min URL: https://youtu.be/WhS2DBTTrsQ Utolsó letöltés: 2022.05.10.

A fejlesztésben résztvevő, kipróbáló könyvtárak

A kötet kísérleti kiadás. A KTE a megjelenés előtt felhívást tett közzé a kipróbálásban való részvételre bármely könyvtár jelentkezhetett. A megjelenés után a felhívásra jelentkező minden intézmény kapott példányokat a kézikönyvből. Ennek megfellelően a következő könyvtárak segítik az alkotók fejlesztő munkáját.

Alternatív Közgazdasági Gimnázium    Budapest
Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola    Kunszentmiklós
Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum    Pécs
Barcsi Városi Könyvtár    Barcs
Békés Megyei Könyvtár    Békéscsaba
Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium    Szombathely
Budai Nagy Antal Gimnázium    Budapest
Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium    Budapest
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium    Budapest
Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium    Budapest
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium    Budapest
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum    Budapest
Debreceni Ady Endre Gimnázium    Debrecen
Debreceni Dózsa György Általános Iskola    Debrecen
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely    Debrecen
Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium    Debrecen
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtár    Eger
Győri SZC Krúdy Gyula Technikum    Győr
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola    Hajdúböszörmény
Halis István Városi Könyvtár    Nagykanizsa
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola    Hatvan
Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium    Kadarkút
József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola    Budapest
Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium    Szombathely
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum    Kecskemét
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola    Debrecen
Könyvtári Információs és Közösségi Hely Vál    Vál
MATE Kaposvári Campus Könyvtár    Kaposvár
Péterfy Ev. Iskola és Óvoda    Győr
PTE EK és Tudásközpont Társadalomtudományi Szakkönyvtár    Pécs
Szegedi Arany János Általános Iskola    Szeged
Szegedi Gregor József Általános Iskola    Szeged
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája    Szeged
Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium    Orosháza
Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola    Budapest
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimn.    Budapest
Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn.    Budapest
Veres Pálné Gimnázium    Budapest

Publikációk, megjelenések

Cserlakiné Hagymássy Krisztina: Információzz! De miért? In: Pedagógiai Lapok, 2022. 3. sz. 25-26. p. URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/2022/Pedagogiai_LaPOK_3.pdf Utolsó letöltés: 2022.05.10.

Dömsödy Andrea: Információzz nem iskolai könyvtárban is! (Információzz műhelysorozat) Bp., KTE, 2021, URL: https://www.youtube.com/watch?v=1IwzIU8S8oE Utolsó letöltés: 2022.02.11.

Dömsödy Andrea: Miért és hogyan kell hivatkozni? In: Biró Bettina (szerk.): Könyvtárak.hu. Bp., Könyvtári Intézet, 2022.04.27. URL: https://konyvtarak.hu/hirek/miert-es-hogyan-kell-hivatkozni Utolsó letöltés: 2022.05.04.

Dömsödy Andrea: Miért van könyvtár? In: Biró Bettina (szerk.): Könyvtárak.hu. Bp., Könyvtári Intézet, 2022.04.04. URL: https://konyvtarak.hu/hirek/miert-van-konyvtar Utolsó letöltés: 2022.04.24.

Pataki Marianna: The 25th Anniversary of the Independent Hungarian SLA. In: IASL Newsletter. 2022. 2. sz.  3. p. URL: https://iasl-online.org/resources/Documents/newsletter/2022/IASL%20Newsletter_April%202022.pdf Utolsó letöltés: 2022-04.24. [csak IASL tagoknak]

Tóth Éva - Cserlakiné Hagymássy Krisztina - Dömsödy Andrea: “Nem az ellenőrzést kell magas szintre emelni, a feladatnak kell olyannak lennie, amiben nem lehet csalni” – interjú. In: Tóth Éva (főszerk.) Modern Iskola. Bp., KELLO, 2022.05.11. URL: https://moderniskola.hu/2022/05/nem-az-ellenorzest-kell-magas-szintre-emelni-a-feladatnak-kell-olyannak-lennie-amiben-nem-lehet-csalni-interju/ Utolsó letöltés: 2022.05.11.

Könyvbemutató 1: 

Támogató

emmi

A könyv megjelenését támogatta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

A könyv első, elektronikus változatának létrejöttét az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének.
együttes javítása érdekében projekt támogatta.