Beküldő: admin | 2009. 11. 08., v – 17:47

Az emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2009-ben az alábbi kollégákat tűntette ki:

KTE emlékérem – Életműdíj

Dr. Kasuba Jánosné

A Könyvtárostanárok Egyesületének döntése értelmében, 2009-ben a KTE emlékérem Életműdíját Dr. Kasuba Jánosné, karcagi könyvtárostanár kapja.

Kasuba Jánosné szakmai életútja során különféle pozíciókban mindvégig jó kapcsolatokat ápolt a közoktatási intézményekkel, iskolai könyvtárakkal – az elmúlt évtizedekben maga is könyvtárostanárként dolgozott. Színvonalas munkájában szakértelemmel ötvözte és hasznosította pedagógus és könyvtáros végzettségét.
Városi könyvtárostanári munkaközösség-vezetőként a helyi szakmai műhely elindítója volt, szakmai tevékenysége, hivatástudata a mai napig inspirálja szűkebb és tágabb munkatársi környezetét. A munkaközösség tevékenységét tervszerűen irányítja, különféle programok kezdeményezője és szervezője.
Sikeres könyvtárostanári működése mellett az iskolai hagyományok ápolásában, a karcagi helytörténeti tevékenységekben is rendkívül hatékony munkát végzett.
Felterjesztője a Könyvtárostanárok Karcagi Munkaközössége. A felterjesztést támogatta Karcag Város Önkormányzata nevében Dr. Fazekas Sándor polgármester is.

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

Hock Zsuzsanna

2009-ben A könyvtárostanári hivatásért KTE emlékérmet a kuratórium Hock Zsuzsannának ítélte oda.

Hock Zsuzsanna elhivatott könyvtárostanár. 1980-tól folyamatosan pedagógusként tevékenykedik Több iskolában volt korszerű könyvtárat kialakító és működtető könyvtárostanár, kerületi és fővárosi szintű szaktanácsadó, könyvtár-pedagógiai szakértő, volt KTE elnök és alelnök.
A közoktatás és az iskolai könyvtári terület alapos ismerője, így minden pozíciójában és szakmai publikációiban is a korszerű iskolai könyvtárak fejlesztéséért, a könyvtárostanárok megbecsüléséért küzdött és küzd jelenleg is.
Kreatív ötletei hátterében, módszertani anyagai középpontjában mindig a következetes olvasóvá nevelés megvalósítása állt. Mérföldkövei mindennek a különféle versenyek, programok szervezése.
Számtalan továbbképzést indított a fővárosi kollégáknak, és a továbbképzésekre történő ösztönzés terén hiteles, hiszen nagy gondot fordít maga is az önképzésre – jelenleg is doktori iskola hallgatója, hamarosan phd fokozattal rendelkező könyvtárostanár lesz.
Felterjesztője a KTE elnöksége, a felterjesztést támogatta Sárik Zoltán, a Mérei Ferenc FPPTI igazgatója.

KTE emlékérem – Az egyesületért

Melykóné Tőzsér Judit

Az egyesületért KTE emlékérmet 2009-ben az emlékérem kuratóriuma Melykóné Tőzsér Juditnak adományozza.

Melykóné Tőzsér Judit 1986 óta a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola pedagógusa. Tanítói, majd informatikus-könyvtáros tanári képesítése mellett sok más végzettséggel is rendelkezik. Az iskolai könyvtári terület mellett a közoktatás több szintjén széles látókörrel, tapasztalatokkal rendelkező szakember. (Iskolafejlesztő-innovációs menedzser, tanügy-igazgatási, közoktatási, kulturális/könyvtári szakértő, listás szaktanácsadó, minőségügyi vezető.)
Iskolájában a szűkebben vett könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munkája mellett sokszínű tevékenységrendszer gazdája: a Tudományos Diákkör vezetésétől kezdve rendezvények, vetélkedők szervezője, lebonyolítója.
Sokáig irányította a könyvtárostanárok hatvani munkaközösségét, kimagasló elméleti és gyakorlati módszertani felkészültséggel rendelkező, s emellett mély empátiával rendelkező kolléga. Az iskolai könyvtári területen számos publikáció és könyv szerzője.
A Könyvtárostanárok Egyesületének sok éven át, több ciklusban és több pozícióban is volt vezetőségi tagja. A közös munka során szakmai elkötelezettsége, precizitása, rendkívüli teherbírása és feladattudatossága mellett igazi csapatemberként ismerhettük meg, akire nemcsak szakmai kérdésekben, hanem magánemberként is mindig számíthattunk.
A díjra felterjesztője a KTE elnöksége, amelyet támogatott a Kodály Zoltán Általános iskola tagiskola-vezetője, Jagodics István is.

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

Keresztfalviné Ilyés Renáta

A KTE emlékérem kuratóriuma 2009-ben Az év ígéretes könyvtárostanára emlékérmet Keresztfalviné Ilyés Renátának adományozza.

Ilyés Renáta hat éve a Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium könyvtárostanára. Precíz, pontos munkája zökkenőmentesen biztosítja a közel 800 fős iskola könyvtárának működését, amelyet az elmúlt fél évtől kezdődően sajnos egyedül lát el.
Pályakezdő korszakától a könyvtárhasználati órákra, a könyvtár-pedagógiai munkára fókuszál: számtalan könyvtárhasználati órát tart kicsiknek és gimnazistáknak egyaránt, könyvtári szakórákat készít elő.
Kerületi és fővárosi szintű bemutató órái hozzájárultak annak a szemléltetéséhez, hogy hogyan lehet a tanulók érdeklődését felkelteni a könyvek, az olvasás, a könyvtár iránt. Óráin újszerű pedagógiai módszereket alkalmaz, az általa tartott szakkörök is nagy népszerűségnek örvendenek. Könyvtárhasználati, műveltségi vetélkedőket szervez évente.
Munkáját az iskola tanuló, a kollégák és a szülők is elismerik.
Felterjesztője az iskola igazgatója, Makovecz Éva – amelyet a KTE elnöksége annál is inkább támogat, mivel a Kis KTE Könyvek 3. kötetének szerzőjeként Ilyés Renáta könyvtárostanári munkáját már korábban is megismerhettük.

 

A KTE emlékérem idei díjazottjainak további szakmai sikereket és munkájukhoz jó egészséget, kitartást kívánunk!

Publikációk

DÖMSÖDY Andrea (összeáll.): KTE emlékérem, 2009 In: Könyv és Nevelés, 2009. 4. sz, 113-114. p., URL: http://www.tanszertar.hu/eken/2009_04/kit_hir_0904.htm Utolsó letöltés: 2010.11.16.

KTE emlékérmek 2009 In: Iskolakönyvtáros, 2009. 4. sz., 10-11. p.