Beküldő: admin | 2011. 11. 27., v – 19:00

A legújabb: Fehér Miklós: Szakvélemény. Könyvtári állomány leltározása. Bp., 2022.07.11. Könyvtári Intézet, 2 p. URL: https://portal.ktep.hu/sites/default/files/Leltarozas_szakvelemeny_KI_2022.pdf

 

Korábbi állásfoglalások, vélemények

2021

Az iskolai könyvtári állomány tartalmi összetételéről, a gyermekek információhoz való jogáról. A Könyvtárostanárok Egyesülete állásfoglalása. Bp., KTE, 2021.09.03. 4 p., URL: https://portal.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglal_allomany_gyjog_2021.pdf

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a könyvtári állomány nyilvántartásáról, ellenőrzéséről és az állományból való törlésről szóló EMMI rendelet tervezetéről. Bp., KTE. 2021.04.29. 2 p., URL:  https://portal.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglalas_3_1975.pdf

2019

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról c. kormány számára készült előterjesztéshez. Bp., KTE, 2019.01.10., 3 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/kotelespeldany_eloterjesztes_KTE_hozzaszolas_2019.pdf

2018

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása az Előterjesztés a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szóló 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia akciótervi szintű feladatainak megvalósításáról (2018-2020) és a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról című dokumentumhoz. Bp., KTE, 2018.01.23., 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_KDS_allasfoglalas_2018_01_23.pdf

2017

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai Az emberi erőforrások minisztere …/2017. (….) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról jogszabály tervezetéhez, Bp., KTE, 2017.02.27., 4 p. URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglalas_tank%C3%B6nyvrendelet_2017.pdf

2016

A KTE javaslatai a tankönyvterjesztéssel kapcsolatban, Bp., KTE, 2016.02.26, URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_feljegyzes_KELLO_megbesz%C3%A9l%C3%A9s_2015_nov.pdf

2015

KELLO iskolai könyvtárfejlesztés, Levél Tőczik Zsolt KELLÓ ügyvezető igazgatóhoz], Bp., KTE, 2015.09.25., 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_megvalosulasrol_helyesir_Toczik_2015szept.pdf
(A KTE elnöksége a fenti levéllel fordult a KLIK-hez a KELLÓ által biztosítandó iskolai könyvtári állományfejlesztési keret és az új helyesírási szabályzat biztosítása tárgyában. A levelet tájékoztatásul elküldtük az Oktatási Hivatalba, a KLIK-be és az EMMI Köznevelési Államtitkárságára is.)

Az Oktatási Hivataltól kapott válasz: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_megvalosulasrol_helyesir_OH_2015_szept_VALASZ.jpg 

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításához, Bp., KTE, 2015.03.19., 8 p., URL:http://www.ktep.hu/sites/default/files/20_2012_es_17_2014_EMMI_mod_KTE_hozzaszolas_2015_marc.pdf

A KELLO iskolai könyvtári állománygyarapításra biztosított összeg felhasználásáról, Bp., KTE, 2015.02.02., 3 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_megvalosulasrol_Czunyine.pdf

KELLO iskolai könyvtári fejlesztés elmaradása, Bp., KTE, 2015.01.02. 4 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_level_2015.pdf

2014

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló előterjesztéshez, Bp., KTE, 2014.12.16., 1 p.

SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a …/2014. ( . .) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről rendelet-tervezethez, Bp., KTE, 2014.02.14., 3 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_v%C3%A9lem%C3%A9ny_tank%C3%B6nyvrendelet_2014.pdf

2013

RÓNYAI Tünde - SZAKMÁRI Klára: Tankönyvi ellátás 2013, [levél a KELLO-nak], Bp., KTE 2013.11.19., 4 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/Tankonyv_level_KELLO_2013.pdf

ÓNODY-MOLNÁR Dóra: Alig tudnak tankönyvet rendelni, Közoktatás - Az iskolák az utolsó pillanatban kapták meg a belépőkódot a könyvtárellátó rendszerhez In: Népszabadság, 2013. 03.23. 7. p.; URL: http://nol.hu/belfold/20130323-alig_tudnak_tankonyvet_rendelni Utolsó letöltés: 2013.03.24. [A cikkben a KTE véleménye is szerepel.]

2012

SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló EMMI rendelet tervezetéhez, 2012.12.10., Bp., KTE, 5 p.

2011

SZAKMÁRI Klára: Javaslatok, kérdésfelvetések a 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről módosítási javaslatához, Bp., KTE, 2011, 3 p.

Könyvtárostanárok tiltakozása In: Köznevelés Online, 2011. 40.sz., URL:http://www.koznev.hu/cikk/kozlemenyek/konyvtarostanarok-tiltakozasa/ Utolsó letöltés: 2012.11.08.