Beküldő: domsody | 2009. 01. 03., szo – 14:51

A Könyvtárostanárok Egyesületének véleménye a 2020-as Nemzeti alaptantervről és a kapcsolódó kerettantervekről. Bp., KTE, 2020.03.06., 5 p.

Röviden:
1. Információ vs. digitális tartalom? A technika áll nyerésre a tartalommal szemben, elavult könyvtárképet képvisel a tanterv.
2. Az új, jelentősen megváltozott tantárgyi/tananyagstruktúra a szakma megkérdezése és felkészítése nélkül készült, így nem bevezethető szeptemberig, de inkább utána sem.
3. Az alapozás nélküli elvárások az információhasználat területén ellehetetlenítik az önálló tanulásra, az információval való etikus és kritikus munkára való felkészítést.
4. Eltűntek/hiányoznak alapvető fogalmak. Pl.: szerzői jog, katalógus
5. Nem szolgálja az olvasóvá nevelést
6. A tanterv nehezen használható,  szerkezete nem segíti a használatot

A fenti részletek és más szervezetek észrevételei alapján azt gondoljuk, hogy a NAT és a kerettantervek jelen formájukban és határidőkkel nem elfogadhatóak. Kérjük bevezetésük visszavonását és az újabb tantervek kidolgozása során a fenti szempontokat is figyelembe venni.

 

A Nemzeti alaptantervekkel kapcsolatban

A Könyvtárostanárok Egyesületének véleménye a 2020-as Nemzeti alaptantervről és a kapcsolódó kerettantervekről. Bp., KTE, 2020.03.06., 5 p.

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a Nemzeti alaptanterv 2018-as tervezetéhez. Bp., KTE, 2018.10.04., 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_javaslat_NAT5_2018.pdf

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a Nemzeti alaptanterv 2018-as tervezetéhez. Bp., KTE, 2018.09.30., 4 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf

SZAKMÁRI Klára: Hozzászólás a Nemzeti alaptanterv 2012 vitaanyaghoz, Bp., KTE, 2012.03.01., 3 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/NAT_2012_khasz_KTE_velemeny.pdf

EMMER Gáborné: KTE-vélemény a NAT 2003 tervezetéről In: Új katedra, 2003. okt., 5-6.p.

EMMER Gáborné: KTE-vélemény a NAT 2003 tervezetéről In: Iskolakönyvtáros, 2003. 3-4. sz., 3-4. p.

Az iskolai könyvtárak fejlesztésével kapcsolatos tennivalók a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek tükrében In: Könyvtári Levelező/lap, 1995. 9.sz., 4-5. p.

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének állásfoglalása a NAT könyvtár-informatikai követelményrendszeréről In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1995. 5. sz., 13-15. p.

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének állásfoglalása a NAT könyvtár-informatikai követelményrendszeréről In: Könyvtári Levelező/lap, 1995. 4.sz., 3-4. p.

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének állásfoglalása a NAT könyvtár-informatikai követelményrendszeréről (részlet) In: Köznevelés, 1995. 16.sz., 12. p.

A kerettantervekkel kapcsolatban

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása az Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról, Bp., KTE, 2016.08.04., 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_kerettantervi_modositashoz_2016_08_04_bekuldott.pdf

SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesülete elnökségének véleménye a kerettantervről, Bp., KTE, 2012.10.24., 5 p.

A Könyvtárostanárok Egyesülete elnökségének véleménye a kerettantervről In: Köznevelés 2012. 36-37. szám 16-17. p.; URL: http://www.koznev.hu/cikk.php?rov=6&uid=36781 Utolsó letöltés: 2012.12.12.

DÁN Krisztina: A könyvtárhasználattan helye és szerepe a kerettantervekben, A KTE által képviselt állásfoglalás In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1999/2000. 4. sz., 16-18. p.

Az érettségi követelményekkel kapcsolatban

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról, Bp., KTE, 2016.11.28. 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_40_2002_modositas_2016.pdf

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. OM rendelet módosítási előterjesztéséhez, Bp., KTE, 2015.04.01. 3 p., URL:http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_40_2002_EMMI_eloterjesztes_2015marc.pdf

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló rendelet módosítási előterjesztéshez, Bp., KTE, 2014.12.30., 5 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_erettsegi_rendeletterv_2014_dec_30.pdf Utolsó letöltés: 2015.01.05.
 

Egyéb tantervekkel kapcsolatban

SZAKMÁRI Klára: A KTE hozzászólása a kollégiumi nevelés alapprogramjához, Bp., KTE, 2013.06.23., 1 p.

DÖMSÖDY Andrea - SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása ………./2012. (......)EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról c. tervezethez, Bp., KTE, 2012, 3 p.