Beküldő: admin | 2015. 10. 19., h – 07:30
2015-11-04

Budapest

A könyvtárostanári munka támogatása, értékelése,

az információkeresés tanítása

Megjelent egy beszámoló a sajtóban.

Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium, 1034 Budapest, Nagyszombat u.19.
Időpont: 2015. november 4. 10.00-16.00

 

Program

9.00 - 10.00 Regisztráció
9.15-9.30: Lehetőség az iskolai könyvtár megtekintésére 


10.00 - 10.10 Köszöntők
 • Gyimesi Róbert igazgató, Óbudai Árpád Gimnázium
 • Szakmári Klára elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete  Bondor Erikára emlékezünk  
10.10 - 10. 40 A KTE emlékérmek átadása  
10.40 A KTE közgyűlése
A határozatképeeség megállapítása
 
10.40 - 11.00 A Pedagógiai Oktatási Központok, Szaktanácsadás, iskolai könyvtárak
Lánczky Edit mb. főosztályvezető, Oktatási Hivatal, Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
 
11.00 - 11.20 Iskolai könyvtári szaktanácsadás
Simon Krisztina, könyvtárostanár, iskolai könyvtári szaktanácsadó, Remetekertvárosi Általános Iskola, Budapest
 
11.20 - 12.20

A KTE közgyűlése

Napirendi pontok:
1. A napirend ismertetése, a jegyzőkönyv-vezető, a hitelesítők és a levezető elnök megválasztása, a közgyűlés határozatképességének megállapítása

2. 2015-ös év beszámolói

2.1. Az elnök szakmai beszámolója
2.2. Gazdasági beszámoló
2.3. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója
2.4. Hozzászólás a beszámolókhoz
2.5. Szavazás a beszámolók elfogadásáról

3. Részleges tisztújítás megismétlése nyílt szavazással.

4. A 2016-os tagdíj mértéke

4.1. Az elnökség előterjesztése
4.2. Hozzászólások
4.3. Nyílt szavazás

5. Alapszabály módosítása

5.1. Az Alapszabály módosító bizottság beszámolója – székhelyváltozás, jogi változások, átruházott jogok
5.2. Hozzászólások
5.3. Szavazás az új alapszabály elfogadásáról

6. Egyebek12.20 - 13.00 Szünet
Lehetőség az iskolai könyvtármegtekintésére 


13.00 - 13.15

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából meghirdetett Így tanítom az információkeresést c. szakmai pályázat
értékelése, eredményhirdetése, díjátadása
Dömsödy Andrea alelnök, Könyvtárostanárok Egyesülete
Tóth Viktória könyvtárostanár, iskolai könyvtári szaktanácsadó, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Budapest13.15 - 14.00

Az I-III. helyezett pályázat bemutatása

1. A Wikipédián túl is van információ, Az Alpok más nézőpontból
Németh Szilvia könyvtárostanár, Rókusi Általános Iskola, Szeged

2. "Vár a könyvtár" - Információkeresés a kölcsönző részleg könyveiben
Simon Krisztina könyvtárostanár, Remetekertvárosi Általános Iskola, Budapest

3. Karinthy Frigyes Kísérletezem c. műve alapján – Információkeresés a könyvtárban
Kovács Anikó Csilla könyvtárostanár, Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola, Hajdúböszörmény
 
14.00 - 14.40 Könyvtárostanárok minősítése
Cs. Bogyó Katalin könyvtárostanár, iskolai könyvtári szakértő, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
Simon Krisztina könyvtárostanár, iskolai könyvtári szaktanácsadó, Remetekertvárosi Általános Iskola, Budapest

 
14.40 - 15.55

Műhelymunkák a minősítéssel kapcsolatban
1. Hogyan kezdjek neki? vezeti: Simon Krisztina könyvtárostanár, iskolai könyvtári szaktanácsadó, Remetekertvárosi Általános Iskola, Budapest
HF: Antalné Szabó Ágnes és mtsi.: Útmutató a pedagógusok minősítési ... 9-19. mell.
- Készíte-e ilyet a gyakorlatban? Milyen formában?
- Melyik okoz nehézséget? Mi segítene elkészítésében?

2. Hogyan írjak reflexiót? vezeti: Dömsödy Andrea, OFI-PKM és Németh Szilvia könyvtárostanár, Rókusi Általános Iskola, Szeged
HF:A hatékonyabb munka érdekében arra kérünk, hogy
- hozz magaddal egy általad írt reflexiót,
- jelöld benne
1. leíró részeket (pirossal vagy pontozott aláhúzással),
2. elemző, értékelő részeket (kékkel vagy szaggatott aláhúzással),
3. önértékelő részeket (zölddel vagy aláhúzással),
segítség: az alább is hivatkozott útmutató 57-58. p.,
- vizsgáld meg, hogy az útmutató 81. oldalán található szempontoknak szerinted megfelel-e reflexiód,
- gyűjtsd össze felmerülő kérdéseidet!
Segédlet: Dömsödy Andrea (összeáll.): Hogyan írjak reflexiót a pedagógus portfólióba?, Bp., KTE, 2015.11.03., 1 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/muhely_segedletek_reflexio_1.doc

3. Mit tartalmazzon a szakmai életút? vezeti: Dömsödy Andrea, OFI-PKM
HF: Kérjük, hozd magaddal szakmai életutad leírását nyomtatott változatban!
Segítség: alább idézet útmutató 62-63. p. 
Segítség és feladat: Dömsödy Andrea (összeáll.): Szakmai életút a pedagógus portfólióban, Segédlet és egy gyakorló feladat, Bp., KTE, 2015.11.04., 2 p. URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/muhely_segedletek_eletut.doc

4. Mi tegyek a szabadon választott dokumentumok közé? - vezeti: Szakmári Klára könyvtárostanár, iskolai könyvtári szaktanácsadó, Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest
HF: Ötleteidet kérjük, írd fel erre az online faliújságra: http://padlet.com/domsody_andrea/minosit

5. A minősítés napja vezeti: Cs. Bogyó Katalin könyvtárostanár, iskolai könyvtári szakértő, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
és Hartmanné Tóth Katalin könyvtárostanár, Oroszlányi József Attila Általános Iskola

 
15.55 - 16.00 Egyesületi aktualitások, zárszó  

 

Részvétel - regisztráció

 • A részvétel díja: 3.000 Ft, mely a helyszínen fizetendő.
 • Ingyenes részvételt biztosítunk:
  • KTE tagok
  • MKE tagok
  • CSMKE tagok
  • nappali tagozatos hallgatók
  • meghívott vendég/előadó/díjazott vagy kisérője/támogató
  • Óbudai Árpád Gimnázium dolgozói
 • Kérjük a leendő résztvevőket, hogy 2015. november 1-ig előzetesen regisztráljanak. A részvétel KTE tagok számára is előzetes regisztrációhoz kötött!
 • Mivel az esemény egyben a KTE közgyűlése is, ha a jelentkezők száma közelíti a terem befogadóképességét, a további regisztrációt csak KTE tagok számára tesszük lehetővé.
 • Regisztrációs felület: http://www.ktep.hu/OSZN2015reg

Szakmai anyagok, háttéranyagok

Antalné Szabó Ágnes és mtsi.: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II.
fokozatba lépéshez, 3. jav. vált, Bp., Oktatási Hivatal, é.n. 151 p., URL:
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.22.

Hock Zsuzsanna - Nyírő Gizella: Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez, Könyvtár (könyvtáros tanár), Bp., Oktatási Hivatal, 2014, 20 p., URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.22.

És melléklete: Cím nélkül, Bp., Oktatási Hivatal, 2014, 8 p., URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_k.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.22.

Szakmári Klára - Tóth Viktória - Lendvay Ágnes: Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez, Könyvtár (könyvtárostanár), Bp., Oktatási Hivatal, 2015, 27 p. URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_masodik_kieg.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.22.

És melléklete: Cím nélkül, Bp., Oktatási Hivatal, 2015, 14 p., URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_k_masodik_kieg.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.22.

Szakmári Klára: A tanórán kívüli jó gyakorlatok megjelenítési lehetőségei a pedagógus portfólióban In: MKE 47. Vándorgyűlése, Tanórán kívüli jó gyakorlatok KTE szekció, Szolnok, 2015.07.17., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/szakmari_jo_gyak_portfolioban_2015.pdf Utolsó letöltés: 2015.11.02.
 

Kérdezzen előadóinktól előre is!

Az alábbi két felületen bárki tehet fel kérdéseket a témákkal kapcsolatban:

Egyéb információk

 • Térkép és közlekedési információk az iskola honlapján: http://www.arpadgimnazium.hu/kapcsolat/
 • A szakmai napról, továbbképzésként igazolást adunk. Kérését kérjük, a regisztrációkor jelezze!
  • A szakmai programon való részvétel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 5. § (3) d) alapján beszámítható a kötelező hét évenkénti pedagógustovábbképzésbe.
 • A helyszínen lehetőség lesz a KTE-be való belépésre, tagság hosszabbítására, a 2015-ös KTE tagdíj befizetésére.
  • A belépéshez és a tagság meghosszabításához is új tagnyilvántartó lap szükséges. Ha ezt előre kitölti, akkor a helyszíni regisztráció gördülékenyebb lesz.
  • A belépésről és a tagdíjról bővebben: http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
  • Bár természetesen a helyszínen is lehet tagdíjat fizetni, a sorbán állást és az adminisztrációt csökkenthetjük, ha átutalással kapjuk meg az összeget. Kérjük, hogy aki tudja, az több nappal a ŐSZN előtt utalja át tagdíjat, hogy a banki kimutatások alapján egyértelmű legyen a helyzet a regisztrációnál.
  • A gazdasági ügyek intézésére csak a reggeli regisztráció és a déli szünet idején lesz lehetőség, a szakmai program alatt nem. A megértést köszönjük!

Beszámolók

KÁMÁN Veronika: News from Hungary In: IASL Newsletter, 2016. 1. sz., 16. p., URL: http://www.iasl-online.org/resources/Documents/IASL%20Newsletter%20January%202016.pdf Utolsó letöltés: 2016.02.26.

TRESZ Gabriella: Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról In: Könyvtárvilág, 2015. 6. sz., URL: http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/12/beszamolo-a-kte-oszi-szakmai-napjarol-2/2788/ Utolsó letöltés: 2016.02.12.

Fényképek

 

Támogatók