Beküldő: admin | 2021. 09. 10., p – 08:51
boritovirag

A Kis KTE könyvek c sorozatot Bondor Erika hívta életre az egyesület 20 éves évfordulója alkalmából 2006-ban. A sorozat azóta is egyedülálló és hiánypótló a könyvtárpedagógiai munkában. 2022-ben már a 12. kötete jelent meg.

A sorozat elé

Köszöntő

Az NKA ez évi támogatásának köszönhetően egyesületünk könyvkiadásba fogott az idei jubileumi évben. Sőt, mivel távlatokban gondolkodunk, a jelen kötettel egy tervezett sorozat első részét foghatja kezében a reménybeli olvasó.

A Kis KTE Könyvek terveink szerint elsősorban a könyvtárostanári munka gyakorlatát megkönnyítő és támogató kiadványokat tartalmazná. feladatgyűjteményeket - mint Pappné Vőneki Erzsébet munkája -, a könyvtárhasználati órák tervezését színesítő kiadványokat, a munkánkat gyakorlati szempontból megközelítő tanulmányokat szeretnénk megjelentetni. A tervezett sorozathoz várjuk a könyvtárostanár kollégák ötleteit, igényeit és a jövendő kötetek szerzőinek felajánlásait.

2006-ban, egyesületünk történeti jogelődjének 20 éves jubileumán a KTE tagjai az NKA jóvoltából ingyenesen jutnak hozzá a sorozat első kötetéhez.

Bondor Erika

A sorozat adatai

Sorozati cím: Kis KTE könyvek
ISSN: 1788-4470
sorozatszerkesztő: Dömsödy Andrea (7. kötettől)
Borítóterv: Hóka László

A sorozat kötetei

Pappné Vőneki Erzsébet: Természetes. Természettudományi ismeretszerzés könyvvel - könyvtárral. 5-8. évfolyam - Kalauz és feladatgyűjtemény. (Kis KTE könyvek, 1.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2006. 142 p.

Bondor Erika: Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai eszközökkel. (Kis KTE könyvek, 2.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2007. 94 p.

Ilyés Renáta - Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárhasználati feladatok. Módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához. (Kis KTE könyvek, 3.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2008. 387 p.

Dömsödy Andrea (szerk.): Iskolai könyvtári projektek, programok. (Kis KTE könyvek, 4.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011. 254 p.

Bogyó Katalin, Cs. - Dán Krisztina - Dömsödy Andrea: Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez. (Kis KTE könyvek, 5.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012. 190 p.

Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig. (Kis KTE könyvek, 6.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012. 113 p. <http://www.ktep.hu/sites/default/files/Kis_KTE_konyvek_6_KTE_tortenete_…; Utolsó letöltés: 2018.05.15.

Barátné Hajdu Ágnes - Bogyó Katalin, Cs. - Eigner Judit (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok. (Kis KTE könyvek, 7.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013. 331 p.

Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016. 239 p. <http://www.ktep.hu/sites/default/files/KisKTE8.pdf&gt; Utolsó letöltés: 2018.05.15.

Bogyó Katalin, Cs. - Dömsödy Andrea (szerk.): Könyvtárhasználati ötlettár - játékos feladatok. (Kis KTE könyvek, 9.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2017. 294 p.

Dömsödy Andrea - Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár. Egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. (Kis KTE könyvek, 10.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018. 182 p.

Dömsödy Andrea - Németh Szilvia - Savanya Ildikó (szerk.): Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért. Ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt, után. (Kis KTE könyvek, 11.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2021, 380 p.

Dömsödy Andrea (szerk.): XXI. századi iskolai könyvtári terek. (Kis KTE könyvek, 12.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2022. 228 p., ISBN 978-615-81914-2-5

A sorozat összesített mutatói

A mutató segítségével nemcsak jelen kötet írásai kereshetők vissza, hanem a Kis KTE könyvek c. sorozatban publikált tervekben, ötletekben megjelent feladatok, továbbá a módszertani fejezetekben közölt általánosabb feladatleírások is. A mutatók nem tartalmaznak minden, az írásokban megjelenő szempontot, tematikát. Elsősorban a foglalkozástervezést segítő szempontokra, tartalmakra fókuszálnak. Az egyes írásokat a sorozat kötetszámával, majd perjel után a foglalkozásleírás kötetbeli sorszámával jelezzük. Például a 8/3 jelölés a sorozat 8. kötetében megjelent 3. sorszámú foglalkozásvázlatra mutat. További jelölési sajátosságok:

 • Egyértelmű sorszám hiányában a szerző vezetéknevének első betűjét is tartalmazza a jelölés. Pl.: 4/N = 4. kötet Nahalka írása.
 • A 3. kötetben nincs folyamatos számozás, így a feladatokat a szerzők vezetéknevének kezdőbetűjével jelöljük.
 • Melykóné esetén azt is megadtuk, hogy az 5. vagy a 6. évfolyamos feladatok között van-e. Pl.: 3/M5.1 = Melykóné 5. évf. 1. témakör.
 • A 4. és 10. kötet nem tartalmaz számozást, ott azt a sorrend alapján képzeletben megtettük. A két bevezető írás után kezdtük a számozást.
 • A 7. köteten belül újrakezdődik az óravázlatok sorszámozása, így a III/D alfejezetben lévőket egy D-vel jelöltük.
 • Ahol az adott tanulmánynak nincsen sorszáma ott az egység jelölését vettük át. Ezek betűk vagy római számok lehetnek.
 • A 9. kötet ötleteit a kötetszám, vagyis perjel nélkül, csak a sorszámokkal adtuk meg. 

A mutatók a 9. kötettől készülnek. A korábbi köteteknél elsősorban a tartalmi egységekre és a feladattípusokra, szerzőkre koncentráltunk, de bizonyos esetekben a célok mentén is fontosnak tartottuk visszakereshetővé tenni azokat is. A mutatók egy része betűrendes, más részük tematikus. Ez címükből rögtön látható.

A mutatók áttekintése:

 • Célok szerinti betűrendes mutató
 • Célcsoport szerinti mutató
 • Tematikus tantárgymutató a témakörökkel
 • Könyvtárhasználati kerettantervi területek és témakörök tematikus mutatója
 • Feladattípus, játéktípus, módszer betűrendes mutatója
 • Időigény szerinti mutató
 • Azonnal bevethető feladatok mutatója
 • Betűrendes névmutató

Célok szerinti betűrendes mutató

A 9-11. kötetre teljes a többi esetén csak kiemelések.

absztraháló képesség fejlesztése, 25, 41, 49, 58
alkalmazás (ismeretek alkalmazó rögzítése), 31, 49, 64, 11/13, 11/20, 11/21, 11/22, 11/24, 11/26
analógiás gondolkodás fejlesztése, 14
asszociációs készség fejlesztése, 33
bemutatkozás, 11/8
csoportalakítás, 37, 7/I.3.5,
differenciálás 11/17, 11/19
egyéni fejlesztés, 11/A1, 11/4, 11/5
együttműködés, 11/6, 11/10
ellenőrzés, 11/11, 11/15
elmélyítés, 59
előzetes tudás előhívása, 22-23, 27, 29, 31, 45-46, 10/5, 10/6, 10/12, 11/12
empátia fejlesztése, 41-44, 48, 50
érdeklődés felkeltése, 25, 10/10, 10/11, 10/13, 11/12
értékelés, 11/15
esélynövelés, 11/1
fejlesztő értékelés, 11/4
figyelemfejlesztés, 21, 56
fogalmi gondolkodás fejlesztése, 9-12, 14, 22, 29
gondolkodásfejlesztés, 65, 11/16
gyakorlás, 13, 16, 30, 40, 45-46, 69
induktív gondolkodás fejlesztése, 11
Iskolai Könyvtári Világhónap, 11/8
iskolai ünnep, 11/12
kapcsolattartás, 11/A1, 11/6, 11/30
képzelőerő fejlesztése, 52, 10/8
kikapcsolódás, 34, 11/A1
koncentrációfejlesztés, 5, 7, 21, 27, 33
könyvtári ellátás, 11/A1, 11/2, 11/9
könyvtárnépszerűsítés, 11/8, 11/18
közösségépítés, 35, 11/1, 11/6, 11/30
kreatív olvasás fejlesztése, 56-57
kreativitásfejlesztés, 16, 49, 51, 62, 64
kritikai gondolkodás fejlesztése, 42, 11/6, 11/13, 11/14, 11/25, 11/29
kritikus olvasóvá nevelés, 17, 8/10
kultúraközvetítés, 50, 11/6, 11/12
lényegkiemelés, 3, 4
megfigyelés, 18, 11/27
megfigyelési képesség fejlesztése, 52, 11/27
memóriafejlesztés, 8, 18-19, 33, 49, 51, 63, 66-67, 10/7, 10/11
mérés → tudásmérés
metakogníció, 11/16
motiváció, 18, 35, 41, 49-50, 58
munkáltatás, 11/10
nemzetközi együttműködés, 11/33
    Erasmus+, 11/33
eTwinning, 11/33
olvasásfejlesztés, 28, 10/7
olvasási stratégiák megismertetése, 65
olvasmányválasztás, 11/28
olvasóvá nevelés, 6, 26, 32-33, 35, 37-38, 42, 50, 55-57, 67, 4/4-5, 4/9, 10/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 11/A1, 11/3, 11/6, 11/9, 11/12, 11/31
online tanulás, 11/1
önálló tanulás fejlesztése, 47, 60-61, 3/M5.8, 8/6, 8/8, 11/A1, 11/11, 11/14, 11/15, 11/17, 11/18, 11/19, 11/21, 11/23, 11/32
önismeret fejlesztése, 23, 36, 38, 11/16, 11/28
önművelődési iránti igény felkeltése, 26, 5/7.4.1
összefoglalás, 25, 45-46, 51
pályaorientáció, 4/8, 11/24
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, 24, 41, 48-50, 62, 5/7.4.2, 8/7, 11/23
ráhangolás, 1, 2, 27, 34, 37, 59
reflektálás, 59, 11/16
reflektív olvasóvá nevelés, 65
rendszerezés, 22, 25, 11/10
rendszerező képesség fejlesztése, 11, 58
rögzítés, 25, 30, 49
szemléletformálás, 23, 26, 36, 42-46, 62, 7/D9, 8/3, 8/10, 11/14, 11/25, 11/29
szemléltetés, 39, 40, 48, 70-71
szóbeli kommunikáció fejlesztése, 31, 42, 48, 49-53, 10/6, 10/10
szokásformálás, 45-46, 53, 11/3, 11/20, 11/21
szókincsfejlesztés, 1, 5-10, 13, 15-17, 22, 34, 49, 67, 8/7, 7/D2, 10/7
szolgáltatás, 11/2
szövegalkotás fejlesztése, 49, 51, 62, 70-71, 4/1, 4/2, 11/30
szövegértés fejlesztése, 6, 17, 20, 26, 47, 50, 54-57, 60, 62-65, 70, 4/10, 7/5, 8/1-3, 8/7-8, 8/10, 10/5, 10/6, 10/7, 10/10, 10/11, 10/12, 11/3, 11/12, 11/14
tananyagfejlesztés, 11/10, 11/14
tantárgyi integráció, 11/13, 11/21, 11/27, 11/31
tanulás támogatása, 11/A1, 11/1, 11/2, 11/18, 11/19
tanuló megismerése, 23, 27, 36, 38, 7/D2, 8/8, 11/16, 11/19
tehetséggondozás, 11/4, 11/5
térbeli tájékozódás fejlesztése, 3, 68
tudatos tervezés, 11/17
tudásmegosztás, 11/8
tudásmérés, 11/4
új ismeretek nyújtása, 4, 25, 44, 54, 61, 7/1-4, 7/6, 8/11
 

Célcsoport szerinti mutató

Az összes kötetre.
Évfolyam esetén, ha bármelynek ajánlja a szerző, akkor nem szerepel egyik évfolyamnál sem.

alsó tagozat, 1, 7-8, 10, 15, 18, 20-21, 28, 31, 33, 39, 52, 54-55, 60, 64, 67-68, 4/2, 4/9, 5/7.4.1, 7/4, 7/4, 7/9, 8/5, 10/7, 10/9, 10/11, 10/12, 11/3, 11/4, 11/15, 11/33

felső tagozat, 2, 4-7, 9-28, 30-31, 33, 37, 40-48, 51-52, 54, 56-57, 61-64, 66-69, 1/II, 3/M5.1-8, 3/M6.1-6, 3/I1, 4/3, 4/6, 4/7, 4/8, 5/7.5, 7/1-2, 7/5, 7/D1-4, 7/D6-10, 8/1-2, 8/4, 8/6-8, 8/10-11, 8/12-14, 10/5, 10/6, 10/10, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/26, 11/27, 11/28, 11/30, 11/33

középiskola, 4, 7, 13, 19, 23-25, 27, 37, 41-45, 47-48, 51, 56, 62, 64-65, 67, 69-71, 3/I2-5, 4/1, 4/4, 4/5, 4/10, 5/7.4.2, 5/7.4.3, 7/3, 7/6, 7/8, 7/D5, 7/D11, 8/3, 8/9, 11/4, 11/6, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/18, 11/19, 11/20, 11/25, 11/29, 11/31, 11/32, 11/33

felsőoktatás, 6, 23, 44, 69, 70-71, 4/3, 11/10, 11/20

könyvtárostanár, szakmai közösség, 11/7, 11/17

Tematikus tantárgymutató a témakörökkel

Az összes kötetre.

Magyar nyelv, 6, 16, 20, 33, 57, 68, 11/30
betűtanulás, 68, 10/7
betűrend, 68
helyesírás, 10/12, 11/30
szavak szerkezete és jelentése, 16, 10/6, 10/10, 10/12
toldalékok, 57
rokon értelmű szavak, 33
szókincs változása, 6
nyelvi játék, 16, 10/7
közmondások, 16 
elbeszélés jellemzői, 20
leírás jellemzői, 20
fogalmazás, 11/30

Magyar irodalom, 2, 6, 16, 25-26, 28, 33, 37, 50, 55-58, 60, 3/I1, 4/1, 4/3-5, 4/9, 5/7.5, 7/D10-11, 8/7-9, 11/6, 11/13, 11/30
irodalomtörténet, 25, 3/I1, 4/4, 7/D10, 8/8
      reneszánsz, 4/4
      felvilágosodás, 11/31
      reformkor, 11/13
irodalmi művek értelmezése, 58, 60, 8/7, 11/31
házi olvasmány, 55, 60, 10/5, 10/6, 10/12, 11/31
kortárs irodalom, 6, 16, 28, 56, 4/3, 7/D11, 10/5, 10/6, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 11/9
magyar irodalom, 6, 28, 37, 56-57, 60, 8/7-8, 10/6, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 11/12
gyermekirodalom, 55, 7/D11, 10/9, 10/11
ifjúsági irodalom, 2, 33, 56, 4/3, 10/5, 10/6, 10/10, 10/12
e-könyv, 10/9
szerzők:
      Arany János, 8/8
      Auer, Margit, 10/5
      Békés Márta, 10/7
      Bosnyák Viktória, 10/10, 10/12
      Dániel András, 28
      Enderle, Dotti, 11/27
      Fekete István, 60
      Gimesi Dóra, 10/10
      Jeli Viktória, 10/10
      József Attila 11/12
      Karinthy Frigyes, 57, 8/7
      Kertész Erzsi, 10/6, 10/10
      Kosik, Rafał, 10/10
      Lackfi János, 16
      Leiner Laura, 56
      May, Karl, 2
      Mentovics Éva, 10/7
      Nyulász Péter, 10/11
      Parti Nagy Lajos, 6
      Petőfi Sándor, 11/13, 11/30
      Rowling, J. K., 4/3
      Saint-Exupéry, Antoine de, 55
      Szabó Tibor Benjámin, 10/10
      Tasnádi István, 10/10
      Voltaire, 11/31
műfajok
      népmese, 6, 4/5, 4/9, 10/8
      novella, 57, 8/7
      mitológia, 11/6
      mondóka, 10/7
      műmese, 6, 10/11
      regény, 2, 55-56, 60, 4/3, 10/5, 10/6, 10/10, 10/12
      vers, 16, 10/7, 11/12
művek (szerzőhöz nem kötött)
      Biblia, 8/9
      Nyugat, 7/D10
mesemondás, 10/8
olvasás, 26
olvasási nehézség, 10/7
könyvajánló,11/30

Történelem, 25, 51, 62, 65, 3/I1, 3/I4-5, 4/4, 4/6-7, 5/7.5, 11/29, 11/32
életmódtörténet, 11/32
helytörténet, 11/31
kronológia, 25
kultúrtörténet, 25, 51, 65, 3/I1
      könyvtörténet, 25
      könyvtártörténet, 25
      vallások, 3/I4
Ókori Kelet, 65
      Egyiptom, 65
középkor, 62, 3/I1, 4/4, 4/7
      Bethlen Gábor, 4/6
      Drakula, 62
      Havasalföld, 62
      Hunyadi Mátyás, 3/I5, 4/4, 4/7
      lovagok, 5/7.4.1
      reneszánsz, 4/7
reformkor, 11/13
dualizmus, 11/32
20. század,
      rendszerváltás, 11/29
történelmi forrás, 11/13, 11/32

Idegen nyelv, 1, 9, 27, 63
betűrend, 27
szókincsfejlesztés, 1, 9
angol nyelv, 1, 63, 11/6, 11/27
      Amerikai Egyesült Államok, 63
      amerikai kultúra, 63
      Library Gingerbread Man, 11/27

Művészeti tárgyak
ének-zene, 3/I3, 5/7.5
mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, 50, 11/6 
      film, filmnyelv ,11/6
      irodalmi adaptáció, 11/6

Matematika 5/7.5, 11/26
grafikai szervezők, 11/16
algoritmusok, 11/16
százalékszámítás, 11/26

Természettudományos tárgyak
fizika, 1/II, 8/7, 11/13
      napfogyatkozás, 11/13
kémia, 1/II, 5/7.4.3, 8/7
      táplálkozás, 5/7.4.3
biológia, 1/II, 11/17,
      madarak, 11/17,
földrajz, 1/II, 5/7.4.2, 7/D5, 8/10
      Alpok, 8/10
      földrengés, 7/D5
      földtan, 11/31
      Németország, 11/31
      országismeret ,11/31
      víz, 5/7.4.2
környezetismeret, természetismeret, 1/II, 4/2, 5/7.5

Etika, osztályfőnöki óra 11/6, 11/23, 11/24, 11/25, 11/28, 11/30
gyermekjogok, 11/25
fenntarthatóság, 11/25
honismeret ,11/23
utazás, 11/23
önismeret, 11/28

Technika és tervezés (életvitel) 11/23

Könyvtárhasználati tananyagegységek és témakörök tematikus mutatója

Az összes kötetre.

Könyvtárak, 4, 9-13, 19-20, 22-23, 25, 27-28, 30, 33-36, 40, 42-45, 47, 51-53, 58, 62-66, 68, 3/M5.2, 3/M5.5, 3/M6.1-3, 3/I2, 4/10, 7/1, 7/D1, 7/D6-7, 7/2-3, 7/8, 8/1, 8/2, 8/3-6, 11/18, 11/19, 11/21, 11/22, 11/27, 11/33
könyvtár fogalma, 3/M5.2, 36, 7/8, 7/D1, 8/1
       könyvtári funkciók, 23, 42-43, 64
       könyvtárkép, 23, 43 
könyvtáros, 11/18
könyvtártípusok, 45, 62, 3/M5.2, 8/1-2, 8/4
       elektronikus könyvtár (digitális könyvtár, virtuális könyvtár), 3/I2, 7/3, 8/4, 11/9, 11/21, 11/22
       iskolai könyvtár, 45, 3/M5.2, 11/18, 11/27
       felsőoktatási könyvtár, 45
       hangos könyvtár, 62
       közkönyvtár, 45, 62, 11/27
       nemzeti könyvtár, 45, 51, 62
       híres könyvtárak, 63
       helyismereti gyűjtemény, 11/31
könyvtárhasználati szabályok, 44, 47, 62, 3/M5.2
tér- és állományszerkezet, 4, 20, 40, 44-45, 52, 62, 64, 3/M5.5, 3/M6.1, 3/M6.3, 7/2, 7/D6,8/5-6, 10/12
       berendezés, 52, 64
       gyűjtőkör, 23, 43
raktári rend, 19, 53, 58, 68, 3/M6.3-4, 7/D6, 8/5, 10/10-11, 11/27
       szakirodalom rendszerezése, 40
       raktári jelzet, 13, 33, 40, 3/M5.5, 3/M6.2, 3/M6.3, 7/8, 7/D6, 7/D8
       szakrendi jel, 40, 7/D7
       ETO, 4, 9, 10, 11, 12, 22, 30, 35, 40, 58, 66, 3/M5.5, 3/M6.2-3, 4/10, 7/1, 7/8, 7/D7, 8/5-, 11/27
       betűrend, 27-28, 8/5, 4/9, 7/D8, 10/10
               könyvtári betűrend, 27, 68, 3/M6.2, 7/2, 7/D6
       Cutter-szám, 13, 58, 7/D6, 8/5
könyvtártörténet, 25, 51, 65
       könyvtörténet, 25
       írás története, 65
múzeum, 11/31
szakmai kommunikáció, 11/8

Könyvtári szolgáltatások, 32, 34, 39, 42, 44-45, 47, 51-53, 62, 3/M5.1-2, 4/10, 11/1, 11/3, 11/8, 11/18, 11/19, 11/21, 11/33
digitális könyvtár működése, 11/21
beiratkozás, 51, 4/10
kölcsönzés, 39, 44, 51, 53
könyvtárnépszerűsítés, 32
tanulásmódszertan, 11/1

Információkeresés, 4, 6-7, 16, 21, 24-25, 34, 36, 38, 41-42, 44, 51, 53-56, 60-63, 3/M5.4-8, 3/M6.4-6, 3/I1-5, 4/1, 4/8-9, 5/7.4.1, 5/7.4.2, 5/7.4.3, 7/1-3, 7/5-7, 7/9, 7/D3-5, 7/D9-11, 8/5-12, 8/14, 11/6, 11/9, 11/14, 11/16, 11/17, 11/20, 11/21, 11/22, 11/24, 11/25, 11/26, 11/28, 11/30, 11/32
információkeresés folyamata (információs problémamegoldás), 24, 44, 51, 3/M5.5, 3/M5.8, 3/M6.4, 4/1, 8/8, 8/12, 11/16, 11/21
tervezés, 11/21
irányított keresés, 25, 55-56, 60, 62-63, 1/II, 3/M5.4-7, 3/M6.4-5, 3/I1-5, 4/9, 5/7.4.1, 5/7.4.2, 7/5-6, 7/D4, 7/D5, 7/D9-10, 8/5, 8/10, 10/10, 10/12, 11/9, 11/22, 11/26
önálló keresés, 6, 54, 60, 3/M5.5, 4/2, 4/8, 5/7.4.3, 7/D9, 7/D11, 8/6-7, 8/10-11, 8/14, 11/17,
keresőkérdés, 3/M5.5, 3/M6.3, 11/21
       szűkítés, 11/28
kulcsszó, 3/M5.5, 3/M6.3-4, 11/21
katalógus, 36, 42, 3/M6.6, 7/2, 7/6, 11/22
       katalóguscédula, 21, 3/M6.6, 4/9-10, 7/2, 7/6-7/7, 7/9
       katalógusrekord, 4, 7, 21, 69
       online katalógus, 7/3, 7/5-6, 8/6-7, 8/9, 8/10, 10/10, 10/11, 11/9
tárgyszó, 7/5, 7/9
adatbázis-használat, 11/22, 11/24, 11/28, 11/30, 11/32
adatbázisok, 11/20
       Arcanum, 11/32
       gyermekirodalmi adatbázis, 11/22
       szakirodalmi adatbázis, 7/D9, 8/10
       IMDb, 11/30
       MEK, 11/21
       MATARKA, 7/D9, 8/10
       Moly, 11/28, 11/30
       menetrend, 11/23
       Nemzeti Pályaorientációs Portál, 11/24
internet, 8/6-7, 8/10-11
kézikönyvek, 6, 16, 36, 38, 53, 56, 60, 61, 63, 3/M5.4, 3/M5.5-6, 3/M6.4, 4/9, 7/D5
       mutató, 38, 61, 7/D3, 7/D9, 10/10
repertórium, 7/D9
szellemi munka folyamata, 11/14
adatgyűjtés, 11/26
önálló ismeretszerzés, 11/14, 
információfeldolgozás, 65
kritikai gondolkodás, 11/6, 11/14

Dokumentumtípusok, 1, 4-5, 7-8, 12-20, 22, 28-29, 33-34, 37, 46, 49, 50, 58, 61-62, 68, 3/M5.3, 3/M5.5, 3/M6.1, 3/M6.5, 4/10, 7/8, 7/D2-3, 7/D5, 7/D7-10, 8/6-7, 8/10, 11/13, 11/21
dokumentumok csoportosítása, 7, 14, 19-20, 22, 33, 37, 58, 68, 3/M5.3, 3/M5.5, 3/M6.1, 3/M6.5, 4/10, 7/8, 7/D1, 7/D5, 7/D7-8, 7/D10
       ismeretközlő irodalom, 12, 20, 68, 3/M5.3
       szépirodalom, 12, 20, 68
formai jellemzők, 18 
könyv részei, 1, 13-15, 50, 61-62, 3/M5.3, 7/D2-3
       címlap, 61, 3/M5.3, 7/D2
       címlapverzó, 3/M5.3, 7/D2
       tartalomjegyzék, 61
kézikönyvek, 4, 5, 8, 13-14, 16-17, 22, 29, 46, 49, 61, 3/M5.5, 7/D5, 8/7
       enciklopédia, 3/M5.5
       lexikon, 8, 49, 3/M5.5, 8/7
              Wikipédia, 8/10
       szótár, 17, 28, 10/6
             egynyelvű szótárak, 5, 6, 13, 46, 3/M5.5
             értelmező szótár, 17, 29
időszaki kiadványok, 7, 29, 3/M6.5, 4/10, 7/D9-10, 8/6, 8/10
        Kincskereső, 3/M6.5
régi nyomtatványok, 62
online forrás, 11/21
illusztráció, 50

Forráskiválasztás, 6, 7, 18, 20-21, 26, 32, 36, 41-42, 44, 46, 61, 7/D3, 7/D5, 8/10-11, 8/14, 11/13, 11/14, 11/18, 11/21, 11/25, 11/29
álhír, 11/13, 11/14
forráskiválasztás szempontjai, 7, 32, 7/D3, 11/13, 11/21
frissesség, 44
hitelesség, 6, 26, 41-42, 61, 8/10-11, 11/13, 11/29
forrásértékelés, 20-21, 41-42, 7/D5, 11/13, 11/25, 11/29
tartalmi jellemzők, 18, 46, 8/14

Bibliográfiai hivatkozás, 6-7, 13, 18, 20-21 26, 33-34, 36, 62, 69-71, 3/M5.3, 4/1, 7/D2-3, 7/D11, 8/6-7, 8/9-10, 8/12, 8/14, 11/9, 11/11, 11/14, 11/15, 11/17, 11/18, 11/20, 11/21, 11/22, 11/26, 11/30, 11/32
hivatkozási sablon, 13, 69, 7/6, 8/6-7, 8/10, 11/9, 11/18
        interneten elérhető forrás hivatkozása, 6, 8/10, 11/21
        folyóiratcikkre hivatkozás, 11/26
forrásjelölés, 70-71, 8/7, 8/9, 8/12, 8/14, 10/10, 11/11
        irodalomjegyzék, 62, 69, 4/1, 7/D3, 7/D11, 8/9, 11/15, 11/20
        idézés, 20, 26, 70-71, 8/12, 11/11
azonosító adatok, 7, 18, 21, 33, 69, 3/M5.3, 7/6, 7/9, 7/D2, 7/D11, 8/14, 10/11, 11/22, 11/30, 11/32
        szerző, 8/12
szerzői jog (szellemi tulajdon), 8/12, 8/13-14, 11/14, 11/22
        plágium, 36, 71, 8/13-14, 11/14
hivatkozáskezelő alkalmazás, 11/20

Feladattípus, játéktípus, módszer betűrendes mutatója

Az összes kötetre.

50 milliós játszma, 10/13
ábraértelmezés, 10/6, 11/21
ábrakiegészítés → kiegészítős
állókép (polaroid) → élőkép
activity, 33
ajánló (könyvajánló, filmajánló), 11/A1, 11/30
alkotómunka, 16, 62, 64, 4/1-2, 4/7, 7/D11, 10/6
        házi dolgozat, 11/20, 11/21
asszociációs kör, 8/11
bakosozás, 28
barkochba, 31, 8/5
beszélgetés, 11/A1, 11/6
betűkirakó, 6
biblioterápia, 11/28
checklist → ellenőrzőlista
címkefelhő (szófelhő), 7/I.3.5, 8/2, 11/21
cselekménytérkép, 10/6
csoportforgó (kérdésstaféta), 
        írásos, 43, 7/I.3.5, 7/8, 8/1, 8/7-8
        szóforgó, 11/24
csoportosító, 9, 22-23, 7/D1, 7/D8, 11/21
dokumentumok megosztása, 8/B
dominó, 13, 24, 7/I.3.5,
drámajáték → szerepjáték
ellenőrzőlista (checklist), 11/15,
élőkép, 10/12, 11/31
építőjáték, 64
e-tananyag, 11/10, 11/14, 11/25
feladatlap, 6, 11-12, 14-15, 54-57, 61, 65-66, 4/2-3, 4/5-6, 4/8, 7/1-3, 7/5-6, 7/8, 7/D4, 7/D10, 8/B, 8/7-9, 10/5, 10/6, 10/11, 10/12, 11/5, 11/22, 11/26, 11/31
feleletválasztó, 14-15, 17, 45-46, 54, 4/9, 7/D8, 10/5, 10/6, 10/12, 11/21, 11/25
filmnézés, 11/6
        használata 11/8
fogalmi térkép, (gondolattérkép, mentális térkép), 7/I.3.5, 7/5, 7/8, 8/B, 8/1,8/9-10, 10/6, 11/16, 11/31
faliújság
        online, 11/31
folyóiratszerkesztés → kiadványszerkesztés
forrásalapú tanulás, 60-65, 8/1-3, 8/6, 8/13, 11/8, 11/15, 11/17, 11/21, 11/29, 11/31, 11/32
forráselemzés, 11/6, 11/13, 11/25
gamifikáció, 3, 25, 11/12, 11/14
háromlépcsős interjú, 8/11
házi dolgozat → alkotómunka
hiányos szöveg (lyukas szöveg), hiányos szó, 61, 3/M5.5, 4/9, 7/8, 8/5, 8/8, 8/10, 10/5, 10/11, 10/13,
hibás szöveg, 71, 4/6, 8/8
honfoglaló, 10/13
idővonal, 10/6
igaz-hamis, 29, 3/M5.2, 3/M5.4-5, 3/I2, 4/6, 7/8, 7/D10, 10/5, 10/11, 10/12, 10/13
interjú, 10/6
ismerkedési, 38, 8/2, 8/5
kakukktojás, 15
kapcsolattartás, 11/5, 11/7, 11/19
kártyajáték, 25
kérdés-válasz, 7, 10, 18-19, 37, 58-59, 63, 3/M5.4, 4/3, 4/9, 7/3, 7/9, 7/D1, 7/D4, 7/D10, 8/1, 8/8-8/9, 10/7, 10/10, 10/11, 10/13
kérdésstaféta → írásos csoportforgó
keresztrejtvény, 11/31
kerettörténet, 4/10, 7/D1-2
kiállítás, 11/32
ki vagyok én? 29-31, 33, 52, 4/3, 4/9, 7/D1, 7/D4, 7/D10, 8/2, 10/5
kiadványszerkesztés, 11/31, 11/32
kiegészítős, 11-12, 14, 61, 66, 8/7, 8/8, 11/12, 11/13
        ábrakiegészítés, 11/16
kincskeresés, 10/7, 11/12, 11/31
kirakó (puzzle), 25, 68, 10/12
kísérlet, 8/7
kockajáték, 10
kódfejtő, 5, 4/9, 10/5, 10/12
kollaboratív technika, 8/B
könyvtárépítés, tervezés, fejlesztés, 64, 11/9
könyvtári térkép, 8/1, 11/27
könyvtombola, 4/9
kreatív írás, 11/30
kvízjáték, 58, 4/9, 10/11, 10/13, 11/11
labirintus → útvesztő
láncfeladat, 11/12
lyukas szöveg → hiányos szöveg
maradj talpon, 8/5, 10/11, 10/13
memóriajáték, 18, 19, 4/9, 7/D6, 10/11, 11/12
mentális térkép → fogalmi térkép
mentorálás, 11/5
mondatalkotó (szavakból), 3/M5.2, 7/D5
mondatpiramis, 49
mozgásos, 22, 27, 35-36, 38, 39, 45, 52, 7/8, 7/D2, 10/7
munkatankönyv, 11/10
nyelvi játék, 34, 10/7
önálló feladatmegoldás, 11/5
online faliújság, 8/B, 8/10
pályázat, 4/1, 4/3
pantomim, 10/6
párosító, 6, 13, 20-21, 32, 68, 4/9, 7/4-5, 7/8, 7/D3, 7/D6, 7/D8, 11/12, 11/25, 11/27
prezentálás, 11/31, 11/32
programszervezés, 11/8, 11/23
projekt, 41, 4/H, 4/N, 4/1-2, 4/7-8, 5/7.4.1, 5/7.4.2, 5/7.4.3, 11/19, 11/23, 11/31
puzzle → kirakó
rajzoló, 11/27
rejtvény, 5, 3/M5.6, 4/3, 4/6, 4/9, 7/4, 7/7, 7/D1, 8/5, 11/6
segédlet, 11/18, 11/21, 11/22, 11/23, 11/28
sorrendező, 24-25, 27-28, 3/M6.2, 4/6, 4/9, 7/9, 10/5-6, 11/21, 11/25, 11/27
szakmai támogatás, 11/7
szakértői mozaik, 8/1-2, 8/5, 11/23,
szerepjáték (drámajáték), 39-41, 43-48, 51-52, 62, 4/6, 3/M5.2, 7/6, 7/D2, 8/3-5, 8/14, 11/27, 11/28
színező, 11/16
szituációk, 11/22
szituációelemzés, 23, 8/13, 11/22
szófelhő → címkefelhő
szóforgó → csoportforgó
szókártyás, 22, 31, 51, 7/D1, 7/D5
szókereső, 1-4, 6, 4/3, 10/11, 11/25, 11/31
szókirakó, 67, 7/8, 4/9, 7/D4
szolgáltatás,11/A1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/19, 11/30, 11/33
szópiramis, 3/M5.2
szótárkészítés, 10/6
szótanuló, 8
szövegalkotás, 11/30
szövegelemzés, 70-71
szöveges feladat, 11/26
táblázat, 29, 3/M6.2-3, 4/6, 4/10, 7/D5, 10/7, 10/11, 11/13, 11/24, 11/27
találós kérdés (könyvtári), 34, 7/D6
tanterv, 5/7.5
torpedó, 3
totó, 17, 54, 4/9, 7/D8, 10/5, 10/6, 10/12
történetszövés, 49-51, 10/6
TTM táblázat, 7/I.3.5, 7/D5, 8/11, 11/23,
útvesztő (labirintus), 8/5, 10/11
útvonaltervezés, 11/23, 11/31
verseny, 11/4
véleményvonal, 36, 7/8
vetélkedő, 32, 56-58, 63, 4/3, 4/5-6, 4/9, 10/5, 10/11, 10/12
vicc, 34
videókészítés (közvetítés), 11/8, 11/31
villámkérdések, 10/6
vita, 42, 7/D9, 8/7, 11/29

Időigény szerinti mutató

Csak a 9-11. kötet feladataira.

gyors, 1-5, 7-18, 19, 21-27, 29-39, 42-53, 55, 59, 66-70, 10/7, 11/3, 11/11, 11/16
        alkalmazása, 11/2, 11/3, 11/4, 11/15,
tanórás, 6, 16, 20, 28, 40-41, 54, 56-58, 60-63, 65, 71, 10/7, 10/8, 10/9, 10/13, 11/1, 11/10, 11/12, 11/13, 11/17, 11/19, 11/20, 11/22, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/29
hosszabb, 41, 60, 62, 64, 10/5, 10/6, 10/10, 10/11, 10/12, 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/14, 11/17, 11/18, 11/21, 11/31, 11/23, 11/30, 11/32, 11/33
        kialakítása, 11/2, 11/3, 11/4, 11/15

Azonnal bevethető feladatok mutatója

Csak a 9-11. kötet feladataira.
Azon feladatleírások listája, melyeknek valamely alternatívája nem igényel jelentős előkészületet.

1-3, 6-8, 12, 14-16, 18, 27, 29-30, 33-36, 38-39, 42-43, 45-51, 54, 59, 62, 66, 70, 10/5, 10/7, 10/10, 10/11, 10/12, 11/2, 11/5, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/22, 11/25, 11/26, 11/29

Betűrendes névmutató

Az összes kötetre. 84 szerző.

Albert Anikó, 7/1
Allmann-né Kovács Krisztina, 2, 54-55
Arányi Lászlóné, 11/23
Aux Eliza, 11/28
Bácsi János, 10/7
Bajiné Takács Margit, 4/2
Bakosné Mikula Edit, 16, 35, 40, 59
Balogh Mihály, 6/1-7
Barátné Hajdu Ágnes, 7/IIIA
Bartos Kinga, 7/D6
Bogyó Katalin, Cs., 37, 45-46, 63, 4/3, 5/2, 5/3, 5/5.1, 5/7.5, 7/I, 7/IIIB, 10/2, 10/6
Bondor Erika, 2/x
Buncsák Piroska, 4/1
Burai Patrik, 11/29
Czirákyné Kiss Edit, 8/12
Dán Krisztina, 5/5.2, 5/5.3, 5/7.4
Detrichné Kiss Zsuzsanna, 4/4
Donkó Erika, 11/6
Dömsödy Andrea, 6, 23, 28, 34, 36, 43, 47-48, 64, 69, 70-71, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5.2, 5/7.1, 6/x, 8/A, 8/B, 10/1, 11/2, 11/4, 11/15, 11/17, 11/20, 12/1, 12/2, 12/4
Eigner Judit, 7/II
Farkasné Csató Katalin, Dr., 11/31
Felszeghyné Molnár Eszter, 4/5
Fésű Szilvia, 10/4
Füleki Tamara, 11/26
Füzi Franciska Ágnes, 11/22, 11/27
Hársas Oszkárné, 4/5
Hock Zsuzsanna, 4/H
Horváth-Jeszenszky Renáta, 11/6
Horváth-Jeszenszky Zsolt, 11/6
Horváthné Szandi Ágnes, 5/5.2
Illés Imréné, 7/2
Iványiné Nagy Kinga, 11/3, 11/12, 12/5
Jakab Emese, 11/10, 11/13, 
Jákliné Tilhof Ágnes, 7/3
Jónásné Bánfi Csilla, 8/4, 8/12
Kovács Anikó, 4/6, 8/7
Kovács Anikó Csilla, 11/11
Kovácsné Vári Eszter, 13, 14, 15
Kulcsár Marianna, 20, 33, 60, 7/D9,
Kürtösi Zsoltné, 1, 7-9, 21-22, 29, 31, 67-68, 4/7
Luzsi Margó, 10/8
Machlik Jánosné, 4/8
Magineczné Váradi Éva, 7/D3
Máté Györgyné, 7/4
Melykóné Tőzsér Judit, 3/M5.1-8, 3/M6.1-6
Molnár Nóra, 8/11
Murányi Adrienn, 7/D7
Muzsnyai Nikolett, 3, 18, 25, 41, 49-50, 58
Nagyné Falucskai Anna, 7/D8
Nagyné Kiss Anikó, 4/9
Nahalka István, 4/N
Németh Klára, 8/8
Németh Szilvia, 8/10, 8/13, 10/2, 10/10, 11/18, 11/19, 11/20, 11/32, 12/6, 12/8
Némethné Sáhó Éva, 11/14
Östör Szabina, 7/D11
Pandur Emese, 4/10, 7/5, 8/1, 8/6, 11/1, 11/7
Pap Anita, 10/7
Pappné Vőneki Erzsébet 1/x
Pataki Marianna, 7/6, 11/8, 12/7
Patkósné Hanesz Andrea, 4/3
Peternainé Juhász Zsuzsa, 11/10, 11/13
Pivnyikné Filep Anita, 11-12, 22, 30-31, 66, 68
Rákosné Horváth Erzsébet, 13, 27, 32, 42, 62, 65
Rónyai Tünde, 4/1
Sári Tünde, 7/7
Savanya Ildikó, 7/D10, 10/2, 10/11, 11/5
Schieszler Anna, 7/D4
Schriffert-Tóth Eszter 11/25, 11/31
Seressné Barta Ibolya Erzsébet 11/33
Simon Krisztina, 6, 38-39, 52, 56-57, 8/5
Sütő Éva, 4, 19, 44, 51
Szabó Gergely 11/24
Szabóné Tóth Ildikó, 10/5
Szák-Kocsis Kata, 7/D2
Szántóné Somogyi Katalin, 7/D1
Szentirmai Veronika, 10/12
Tiba Gabriella, 10/3
Tóth Viktória, 7/D5, 8/A, 8/2, 11/9, 11/16, 11/21
Treszkai Anett, 12/3, 12/8
Urbanik Tímea, 10/9
Varjasi-Kispéter Zsófia, 11/30
Vass Marianna, 7/8
Vekerdi Ágnes, 7/9, 8/3
Vóna Mária, 10/13
Zajaczné Dora Éva, 5, 14, 53